Milosevic kan bli utlämnad till Haag

Nytt dekret legaliserar samarbete med krigsförbrytar- tribunalen

NYHETER

Nu dras snaran åt för Jugoslaviens förre president Slobodan Milosevic.

Chansen att han överlämnas till krigstribunalen i Haag ökar i och med att ett nytt dekret fattades av den jugoslaviska regeringen under lördagen.

Det innebär att ex-diktatorn kan ställas inför rätta redan inom några dagar.

Foto: AP
”Balkans slaktare”, förre diktatorn i Jugoslavien Slobodan Milosevic, kommer allt närmare en utlämning till krigsförbrytartribunalen i Haag.

Milosevic är åtalad bland annat för delaktighet i en massaker i Srebrenica 1995 - där 10 000 människor mördades. En händelse som anses vara den grymmaste och blodigaste under kriget på Balkan.

Protester från regeringsföreträdare

Ministrar ur Jugoslaviens samlingsregering arbetade fram dekretet under fredagen efter att ha gett upp ett försök om att få igenom ett lagförslag i jugoslaviska parlamentet om att samarbeta med krigsförbrytartribunalen i Haag, uppger nyhetsbyrån AP.

Förhandlingarna om dekretet genomfördes trots protester från vissa regeringsföreträdare i Montenegro, som tillsammans med Serbien utgör Jugoslavien.

Serber som förespråkar demokrati är en minoritet i det jugoslaviska parlamentet men hade tillräckligt med röster i det federala parlamentet för att få igenom dekretet utan Montenegros stöd.

Bojkottades av Montenegro

De montenegrinska oppositionspartierna bojkottade dagens omröstning och erbjöd sig att ställa sina platser till förfogande. Syftet med detta var att stoppa omröstningen men i stället kunde den genomföras tidigare än planerat.

Förordningen legaliserar ett samarbete med FN:s domstol i Haag och inkluderar utlämnande av jugoslaviska medborgare, något som tidigare var förbjudet.

– Jugoslaviens skyldighet gentemot resten av världens som medlem i Förenta nationerna är att samarbeta med krigstribunalen i Haag, sa Nebojsa Covic, serbisk demokrati-förespråkare, innan röstningen till AP.

- Vi ska inte längre tillåta oss själva att vara Milosevics gisslan, sa han också.

SNP:s halsominister Kovac deltog i sammanträdet så att omröstningen skulle kunna genomföras. Tio deltagande ministrar krävs for att beslut ska bli giltiga. Kovac rostade visserligen mot dekretet men möjliggjorde dess antagande genom att delta i sammantradet.

Kan förlora bistånd

Några dussin anhängare till den forne presidenten samlades på lördagen utanför regeringsbyggnaden för att protestera mot omröstningen alltmedan de skanderade: ”Ner med NATO” och ”landsförräderi”.

Beslutet att ställa krigsförbrytare inför rätta i Haag har aktualiserats i och med en internationell konferens som hölls i fredags i Bryssel. USA och andra västländer krävde då att Milosevic skulle ställas inför rätta inför tribunalen om inte Jugoslavien ville förlora miljarder i ekonomiskt bistånd.

Dekretet ger premiärministern och hans regering ökad auktoritet för att begära någon utlämnad till Haag.

Kostunica har ändrat åsikt

Den jugoslaviske presidenten Vojislav Kostunica, som i inledningsskedet motsatte sig beslutet att skicka Milosevic till Haag, har ändrat åsikt och stödjer nu det nya beslutet. Den interna montenegrinska oppositionen har dock inte ändrat inställning och hävdar fortsatt att rätten är fördomsfull.

Milosevic har suttit fängslad i Belgrad sedan den första april anklagad för korruption och maktmissbruk under sina 13 år vid makten.

Men FN vill också ställa honom inför rätta i krigstribunalen i Haag för att ha begått krigsförbrytelser mot och mördat 8 000 muslimska kvinnor, män och barn i Srebrenica 1995.

Annika Sohlander