Vapenaktier i sjunde AP-fondens portfölj

Vd: Vi följer svensk lag och utländska regler

NYHETER

När 7:e AP-fonden inför etiska regler för aktieplacering avstår de inte från företag som producerar alkohol, tobak eller vapen.

Däremot utesluts svenska Esselte AB på grund av att kvinnor diskriminerats vid en anläggning i Mexiko.

- Det är inte rimligt att vi har en annan etik än svenska staten har, säger AP-fondens vd Peter Norman till aftonbladet.se.

Sjunde AP-fonden placerar som statlig förvaltare aktier åt 1,6 miljoner svenskar, de svenskar som var soffliggare i pensionsvalet. Men då de presenterar sin ”svarta lista” över företag som ska uteslutas ur aktieportföljen är ribban betydligt högre lagd än för många mindre privata fondförvaltare.

”Svarta listan” bygger på domstolsutslag, officiella granskningar eller direkta erkännanden från företagsledningen och innehåller ett 30-tal företag, däribland svenska Esselte AB.

Följer svensk lag

Men företag som handlar med vapen, alkohol eller tobak kan fortsätta att sälja aktier till den sjunde AP-fonden.

- Vi har två byggstenar i vår policy. Den ena är att svensk lag ska följas. Det andra är att internationella konventioner som svenska staten har skrivit under. Detta är en rimlig grund för en statlig myndighet att följa i sin policy, säger Sjunde AP-fondens vd Peter Norman.

Svenskars moral och leverne vägledande

- Men vi har ställt kraven för uteslutning väldigt högt. Det finns säkert flera företag bland de som vi handlar med som bryter mot FN:s konventioner.

Sjunde AP-fonden grundar sitt beslut på det faktum att flertalet av svenska folket konsumerar alkohol, att många nyttjar tobak och att majoriteten stöder tanken på att suveräna stater ska få försvara sig med vapenmakt, skriver Peter Norman på DN Debatt.

”Svenska statens etik utgör grunder för vår policy och det innebär också att inga företag kommer att uteslutas enbart på grund av produktion av vissa varor så länge företaget följer lagar och förordningar”, skriver han.

”Svår gränsdragning”

- Men gränsdragningen är mycket svår och vi kommer att presentera nya regler vart sjätte månad. Detta innebär att vi sannolikt om sex månader kommer att utesluta en rad av de företag som vi handlar med i dag, säger Peter Norman.

Esselte AB utesluts på grund av att kvinnor diskrimineras vid en anläggning i Tijuana i Mexiko. Enligt Sjunde AP-fonden visar rapportering från anläggningen att kvinnor har tvingat ge svar på om eventuell graviditet inför en anställning. Dessutom har kvinnor, som redan arbetar vid Esselteanläggningen, fått genomgå graviditetstest.

Mintillverkare utesluten

Andra exempel på företag som utesluts i Sjunde AP-fondens aktieportfölj är ett företag i Singapore som ingår i en koncern av företag som tillverkar landminor. Sears Roebuck & Co i USA utesluts på grund av att slaveriförhållanden, uteblivna löneutbetalningar och övergrepp mot kvinnor avslöjats på en anläggning som tillverkar kläder åt USA-företaget.

Claes Thunblad