Ringholms sommarpresent till villaägarna

Ny begränsningsregel minskar fastighetsskatten för låginkomsttagare

NYHETER

Ett hushåll ska betala högst fem procent av inkomsten i fastighetsskatt för sin bostad.

Det löftet gav i dag finansminister Bosse Ringholm då han presenterade förslagen som ska lindra de värsta verkningarna av fastighetsskatten.

Begränsningsregeln gäller fastigheter med ett taxeringsvärde mellan 230 000 kronor och tre miljoner.

Den som tjänar över 720 000 kronor omfattas inte av den nya regeln.

Foto: AP
Bosse Ringholm lade idag fram förslaget om begränsningar i fastighetsskatten.

När Bosse Ringholm i förmiddags lade fram förslaget om begränsningar av fastighetsskatten var mycket redan känt. Syftet med förslaget är att hjälpa familjer med låga inkomster att bo kvar i sina hus, även de som bor i områden där taxeringsvärdena rakade i höjden vid årsskiftet.

Av de omkring 150 000 som berörs av förslaget är vinnarna utan tvekan pensionärer. Nära hälften av de 150 000 är pensionärer och omkring 80 procent är över 50 år.

Enligt finansdepartementet innebär förslaget exempelvis att ett pensionerat par, med en sammanlag inkomst på 240 000 kronor per år, skulle sänka sin boendeskatt med 3 000 kronor för ett hus taxerat till 2,4 miljoner kronor.

Tak på tre miljoner

På samma sätt skulle en änka med en årsinkomst på 100 000 kronor få en skattesänkning med 2 500 kronor om året om hon bor ett skuldfritt hus vars nya taxeringsvärde är 1,1 miljon kronor.

Begränsningsregeln har ett tak för fastigheter med ett taxeringsvärde på tre miljoner, i syfte att gynna hushåll med låga och normala inkomster och förmögenheter, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande. För värdet utöver tremiljonerstaket betalas vanlig fastighetsskatt på 1,2 procent.

Men det finns också ett golv i begränsningsregeln. För fastigheter med taxeringsvärde under 230 000 kronor har fastighetsskatten i många fall sänkts och regeringen har därför satt en nedre gräns som innebär att skatten inte kan sättas ned till ett lägre belopp än 2 760 kronor om året.

Höginkomsttagare omfattas inte

Gränserna innebär att skatten aldrig kan sättas ned till ett lägre belopp än 230 kronor per månad och den som tjänar över 720 000 kronor per år kan aldrig kan omfattas av begränsningsregeln. Inte heller hushåll med mycket stora förmögenheter omfattas, eftersom en liten del av förmögenheten räknas med vid beräkningen av hushållsinkomsten.

Begränsningsregeln är en uppgörelse mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet. En av nyheterna i det förslag som presenterades i dag är att ingen ska behöva ansöka för att kunna utnyttja den nya begränsningsregeln i fastighetsskatten. I gengäld har regeringen tvingats backa från tanken att sambor utan barn skulle lägga ihop sina inkomster innan begränsningsregeln tillämpas. Nu kan även denna grupp få lägre skatt.

Den nya begränsningsregeln handlar enbart om fastighetsskatten. De som även fått ökad förmögenhetsskatt på grund av höjda taxeringsvärden berörs inte.

Beslut i riksdagen blir det i höst och begränsningsregeln föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari i år.

Claes Thunblad