Milosevic utlämnas till FN-domstolen

Jugoslaviens regering förbereder utlämning

NYHETER

BELGRAD

Jugoslaviens regering inledde på måndagen de rättsliga förberedelserna för att lämna ut förre

presidenten Slobodan Milosevic till FN-domstolen i Haag.

Slobodan Milosevics försvarare överklagar.

Jugoslaviens justitieminister Momcilo Grubac har överlämnat till en regional domstol i Belgrad en formell begäran

om att Milosevic ska förflyttas.

Det meddelades via nyhetsbyrån Tanjug efter det att delrepubliken Serbiens regering sammanträtt på måndagen.

Serbiens biträdande premiärminister Nebojsa Covic sade sent i söndags att utlämningsprocessen skulle kunna ta

mellan tio och 23 dagar om man beaktar de möjligheter som finns till överklagande.

Jurister som företräder Milosevic försöker som väntat via rättsväsendet få det dekret upphävt som möjliggör

utlämnandet av misstänkta krigsförbrytare, däribland Milosevic, till FN:s krigsförbrytardomstol.

Regeringsbeslutet trädde i kraft i söndags. På måndagen lämnade Milosevic-sidan in ett klagomål mot beslutet hos

Jugoslaviens författningsdomstol. Milosevic kräver att dekretet upphävs med motiveringen att det strider mot landets författning.

Åtal väcktes mot Milosevic i Haag 1999. Han greps den 1 april efter hård press på den nya regeringen, inte minst

från USA som annars hotat hålla inne bidrag till Jugoslaviens återuppbyggnad.

TT