Fetma kan smitta

Försöksdjur ökade 35 procent i vikt

NYHETER

Övervikt smittar.

Försöksdjur har smittat varandra med en typ av mänskligt "fettvirus".

Nu tror forskarna att samma virus även kan spridas från människa till människa och orsaka fetma.

Det är amerikanska forskare vid Wayne-universitetet i Detroit som kommer med den sensationella teorin.

De har smittat kycklingar och möss i laboratoriemiljö med ett mänskligt förkylningsvirus kallat Ad-36.

Virus ökade vikten 35 procent

Man upptäckte då att kycklingarna som en bieffekt av viruset dessutom lade ordentligt på hullet. På fem veckor ökade fåglarna vikten med cirka 35 procent. Flera av kycklingarna blev svårt överviktiga.

Dessutom upptäckte man att kycklingar i samma bur smittade varandra. Först med viruset - som sedan fick de smittade fåglarna att öka i vikt.

Även människor smittas

Viruset smittar även mellan människor. Och det smittar lika lätt som en förkylning.

Forskarnas slutsats är nu att det bidrar till övervikt även hos människor - och att fetma smittar som vilken infektion som helst.

Teorin framförs i tidskriften International Journal of Obesity och i vetenskapsmagasinet Nature.

Normalt pekas för lite motion och felaktiga kostvanor ut som de stora syndarna vid övervikt.

Caroline Olsson