Mannen skickade sms till sin fru - tvingades ta ut skilsmässa

NYHETER

Nicosia. Ett meddelande på mobiltelefonen räcker för skilsmässa i Dubai där det första fallet registrerats av en domstol.

Foto: PETER KNOPP
Mobil skilsmässa via nallen.

- Varför är du sen? Du är skild, stod det på meddelandet som en 28-årig man sände till sin 26-åriga hustru via mobiltelefonen.

Därmed var de till bådas förvåning skilda. Fyra villkor måste uppfyllas för att en elektroniskt meddelad skilsmässa ska vara giltig.

Det första är att mannen är avsändaren.

Det andra att han vill skiljas.

Det tredje att meddelandet inte kan missförstås.

Det fjärde är att hustrun tar emot beskedet. Alla villkoren var uppfyllda i det här fallet.

Paret lever åter tillsammans. Men domstolarnas familjerådgivningssektion uppmanar andra par att vara försiktiga, eftersom skilsmässa är en allvarlig sak.

Eva Boss