Telias förlorade UMTS-överklagande

NYHETER

STOCKHOLM

Telia fick ingen hjälp av länsrätten för att få en egen UMTS-licens.

Rätten slår tvärtom fast att Post- och Telestyrelsen gjorde rätt i att ge de fyra licenserna till Telias konkurrenter.

Post- och Telestyrelsen (PTS) delade i december ut fyra licenser för UMTS-telefoni, nästa generations mobiltelefoner. I den tilldelningen blev jätten Telia utan licens. I stället gick de fyra licenserna till konkurrenterna Tele2, Europolitan Vodafone, Orange och HI3G.

Sedan dess har Telia och Tele2 bildat ett gemensamt bolag för att bygga nät med Tele2:s licens som bas. Därmed har Telia i praktiken redan tillgång till en UMTS-licens men överklagandet av PTS beslut drogs ändå inte tillbaka. Europolitan Vodafone och HI3G har också kommit överens om samarbete med den dyra nätutbyggnaden.

Formella fel

Men länsrätten slår i sin dom fast att Post- och Telestyrelsen visserligen gjorde en del formella fel i sin handläggning men i huvudfrågan om vilka företag som skulle få tillstånden gjorde PTS helt rätt, anser länsrätten.

- PTS har gjort en del mindre formella fel, men det är också förståeligt med tanke på tidsbristen, säger chefsrådman Johan Anell vid länsrätten.

- Materiellt sett tycker vi att PTS har gjort en riktig bedömning. Telia har inte kunnat visa att deras förslag uppfyller kraven i föreskrifterna, säger Anell till TT.

Liten förståelse

Teliachefen Marianne Nivert är besviken över att länsrätten haft så liten förståelse för Telias synpunkter. Men eftersom det tar tid att analysera den över 100 sidor tjocka domen har hon ännu inte någon fullständig bild av domskälen. Därför kan hon inte heller avgöra om Telia ska överklaga beslutet ytterligare en gång, till kammarrätten.

- Men det finns några punkter som är väldigt väsentliga i länsrättens kritik mot PTS. Det gäller framför allt hur man kommunicerat. Och hade kommunikationen fungerat hade eventuella frågetecken rätats ut och då hade processen kunnat få ett annat förlopp, säger Nivert till TT.

- Vi kommer nu att gå igenom domen i detalj och först då bestämmer vi hur vi ska agera.

Nils-Gunnar Billinger, generaldirektör på PTS, är nöjd med att länsrätten gjort samma bedömning och givit PTS rätt när det gäller fördelningen av UMTS-tillstånden. Men PTS kommer ändå att strama upp sin organisation efter länsrättens kritik mot den formella handläggningen.

- Vi kommer att dra lärdom av länsrättens beslut och se över våra rutiner i enlighet med länsrättens påpekanden, säger Billinger.

Nöjd Sahlin

Även Telenordia och konsortiet Reach Out Mobile överklagade PTS beslut. Men inte heller de fick någon förståelse hos länsrätten. De tre teleföretagen har nu högst tre veckor på sig att avgöra om de ska gå vidare till kammarrätten.

- Vi ska titta på det här tillsammans med våra jurister. Det kan tänkas att vi överklagar, men det är också möjligt att vi låter det bero, säger Telenordias vd Erik Heilborn till TT.

Om länsrättens beslut blir överklagat riskerar det att leda till att den planerade utbyggnaden av UMTS-näten försenas. Men teleministern Mona Sahlin ser länsrättens beslut som ett steg på vägen.

"Det gläder mig att Sverige nu tagit ännu ett steg närmare den fulla utbyggnaden av UMTS-näten", säger Sahlin i en skriftlig kommentar.

Fyra bolag fick licencer

Sten Gustafsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM