Livsfarliga gifter i dricksvattnet

84 vattentäkter förorenade

NYHETER

Totalförbjudna, cancerframkallande bekämpningsmedel har upptäckts i dricksvattentäkterna på minst 84 platser i Sverige.

Det handlar i huvudsak om ämnena atrazin, diklobenil och bentazon - ämnen som inte bryts ned, ämnen som kan leda till barnlöshet och cancer.

- Det är oacceptabelt att dessa ämnen finns i vattnet som vi dricker, säger Lilian Törnqvist, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen till GP.

De alarmerande uppgifterna kommer från en pågående undersökning som VA-verkens branschorganisation, Svenska vatten- och avloppsföreningen, VAV, genomför.

Hittills har 84 vattenverk visat provsvar där vattentäkter, grundvatten och sjöar förorenats av de giftiga bekämpningsmedlen.

Undersökningen är unik. Varje kommun i landet har tagit prover på förekomsten av klorid, florid och bekämpningsmedel och resultaten håller just nu på att sammanställas.

- Att de här ämnena fanns i vattentäkterna kunde man ana, men att det skulle vara så pass stora mängder förvånar oss mycket.Bekämpningsmedlen har upptäckts i både stora och mindre vattenverk, säger Gullvy Hedenberg, civilingenjör vid VAV till aftonbladet.se.

Dödar det mesta

Ämnena atrazin och diklobenil dödar det mesta som växer och användes tidigare för att utrota ogräs på grusplaner, branddammar, väggrenar och banvallar. Båda ämnena är totalförbjudna sedan många år tillbaka. Det andra ämnet, bentazon är en av böndernas starkaste vapen mot ogräs. Fyra av sex medel innehållande bentazon förbjöds redan 1989.

- Forskning på möss har bland annat visat att tillväxten hämmas liksom en ökad risk för infertilitet. Atrazin var klassat som cancerogent fram till helt nyligen men vissa forskare vidhåller att ämnet är cancerframkallande. Det finns en osäkerhet, det kan vara farligare än vi trott, säger Lilian Törnqvist på Kemikalieinspektionen till Göteborgs-Posten.

Hälften över gränsvärdet

Av de 84 vattenverk som är förorenade av bekämpningsmedlen har gränsvärdet på 01 mikrogram per liter vatten överskridits på 40 av platserna. Högsta värdet som uppmäts var en vattentäkt med 4 mikrogram bentazon.

- Det är helt oacceptabelt att dessa ämnen finns i vattnet som vi dricker. Atrazin och diklobenil är båda väldigt lättrörliga och sprids därför till grundvattnet där de inte bryts ned, säger Lilian Törnqvist.

Vanligast i Västsverige

Flera av de giftdrabbade vattenverken har nu tvingats stänga, andra har installerat kolfilter och några blandar ut förorenat vatten med rent. Men enligt Svenska vatten- och avloppsföreningen, VAV, har ett antal vattenverk inte vidtagit några åtgärder. Vilka det handlar om vill VAV inte avslöja innan sammanställningen av undersökningen är klar. Det vill heller inte uppge hur många svenskar som dagligen dricker det förorenade vattnet. Men enligt uppgifter som aftonbladet.se tagit del av har föroreningarna påträffats i vattenverk i Halland, Skåne, Västergötland, Närke, Småland, Östergötland och Västmanland.

De största bovarna bakom föroreningarna är stat och kommun. Under 80-talet spyddes mellan 20 och 25 ton atrazin ut per år.

- Det är hemskt att man använde det i så stora mängder. Men nu har vi lärt oss en läxa, säger Lilian Törnqvist.

De farliga ämnena

Länen som drabbats

Claes Thunblad