Sverige kan tvingas backa om knarkförbud

Hampaodling blir tillåten om EU får bestämma

NYHETER

EU vill tvinga Sverige att börja odla cannabis.

Enligt Sverige är risken stor att växten ska odlas för knarkproduktion. Men förbudet bryter mot EU:s lagstiftning, anser kommissionen.

- Det låter högst märkligt, säger Anders Wijkman (kd), EU-parlamentariker.

I stora delar av Europa tillåter man i dag odling av hampa med låg THC-halt.

THC, tetrahydrokannabinol, är den verksamma substansen, det vill säga det ämne i växten missbrukare vill åt. I den tillåtna formen av hampa är THC-halten bara 0,2 procent, medan den i den förbjudna formen kan vara upp till 30 procent.

I Sverige tillåts än så länge inte odling av någon form av cannabisväxt.

Men det kan det bli ändring på.

Den 28 maj skickade EU-kommissionen en förfrågan till den svenska regeringen angående Sveriges förbud mot odling av hampa.

Vill att Sverige anpassar lagstiftningen

Sveriges regler bryter mot gemenskapens lagar, skriver kommissionen, som vill uppmana svenska myndigheter att anpassa den nationella lagstiftningen så att den ser likadan ut som i resten av EU.

Anders Wijkman (kd), EU-parlamentariker, har inte hört talas om EU-kommissionens önskemål. Hans spontana reaktion är dock att det hela låter mycket underligt.

- Högst märkligt, särskilt med tanke på att att man på svenskt initiativ har skärpt synen på knark överhuvudtaget, säger Anders Wijkman till aftonbladet.se.

I sitt svar till EU-kommissionen skriver socialdepartementet att det bara i Schweiz 1998 odlades 100 ton cannabis med hög THC-halt som fördes ut på den illegala marknaden.

- Med hänsyn till vikten av att skydda människors liv och hälsa så anser Sverige att vi kan ha det här förbudet mot hampaodling, säger Angela Öst, rättssakkunnig på socialdepartementet, till aftonbladet.se.

Svårt att kontrollera vad som odlas

Bakgrunden till Sveriges förbud är bland annat att kontrollmöjligheterna är så små.

- Det går inte att se skillnad på en cannabisväxt med hög och låg THC-halt, säger Angela Öst.

Hampa i legal form används bland annat till stoppning av bilmöbler och reptillverkning. Över Europa finns stora markytor avsatta för odling av hampa med låg THC-halt.

- Men rent faktiskt används odlingarna ofta till att odla hampa med hög THC-halt istället, säger Angela Öst.

Än så länge har EU-kommissionen inte ställt några krav på Sverige. Framhärdar svenska myndigheter kan Sverige anmälas till EU-domstolen.

Fakta: Hampa

Maria Saving

ARTIKELN HANDLAR OM