Folkpartiet under fyraprocentsspärren

NYHETER

Den redan ifrågasatte folkpartiledaren Lars Leijonborg drabbas av ytterligare en motgång. Hans parti halkar för första gången under fyraprocentsgränsen till riksdagen i en ny opinionsmätning. Undersökningen pekar mot att nästa års val kan avgöras av att något parti trillar ur riksdagen.

I DN/Temos junimätning där 1 628 personer intervjuats får folkpartiet 3,9 procent av rösterna och det är första gången partiet hamnar under spärren till riksdagen sedan Temo började göra väljarundersökningar 1979. Det är inte någon nyhet som partiledare Leijonborg behöver i dessa tider. Redan innan de senaste siffrorna presenterades pratade folkpartiets medlemmar om huruvida ett partiledarbyte borde göras vid partistämman i höst.

Uppåt för Olofsson

Där Leijonborgs ställning som ledare fick en ännu en törn får mätningen förmodligen rakt motsatt effekt för centerledaren Maud Olofsson. I mätningen får centern sitt största väljarstöd på tio år. Innan Olofsson tillträdde dansade partiet också på slak lina ovanför riksdagsgränsen, men i junimätningen får man 9,8 procent. Bland övriga borgerliga partier noterar kristdemokraterna en ökning från 8,6 procent i maj till 10,7 procent. Moderaterna går tillbaka nästan två procent mot förra månadern, från 24,9 till 23.

Statsminister Göran Persson som synts så mycket i medierna som EU-ordförande får också han färre väljarsympatier. Socialdemokraterna får 33,6 procent mot 35 procent vid undersökningen i förra månaden. Regeringens agerande under Sveriges ordförandeskap har tydligen inte övertygat väljarna.

-Kravallerna under Göteborgs toppmötet ser inte ut att ha haft någon direkt effekt på väljaropinionen. Men rapporterna om våldet kan ha hindrat opinionsframgångar för regeringen, säger Temos undersökningsledare Arne Modig till Dagens Nyheter.

V förlorar väljarsympatier

Vänsterpartiet går också ner och får 12,9 procent mot 14,6 i maj. Miljöpartiet byter roller med folkpartiet. De går från siffror som skulle ge dem kicken ur riksdagen till att med knapp marginal klara sig kvar. I juniundersökningen ökar partiet med en procentenhet till 4,2.

Men varken folkpartiets eller miljöpartiets opinionssiffror är statistiskt säkra på grund av felmarginalen. Båda partier kan hamna på rätt respektive fel sida fyraprocentsgränsen med felmarginalen inräknad. Det kan få stor betydelse i nästa val. I mätningen har socialdemokraterna tillsammans med vänster- och miljöpartiet 50,7 procent mot borgarnas 47,4. Men skulle miljöpartiet hamna under fyra procent får socialdemokrater och vänsterpartister bara 46,5 procent och då är det borgerliga blocket störst.

Daniel Persson