Är du en ny Alf Svensson?

NYHETER

Ogillar du enstöringar och tycker att krig är OK om de är framgångsrika?

Då kan du i själ och hjärta vara kristdemokrat.

Foto: Calle Törnström
PARTILEDARE I 28 ÅR Nu är kristdemokraternas nya principprogram klart. På 68 sidor anges vad en äkta kristdemokrat bör tycka och tänka. Alf Svensson har varit partiets ledare i 28 år.

Kristdemokraternas årliga riksting inleddes i går i Piteå med en debatt om det nya principprogrammet. Diskussionen fortsätter i dag då beslutet ska fattas.

På 68 sidor anges vad en äkta kristdemokrat bör tycka och tänka. Varsågod - 20 lektioner i konsten att företräda riksdagens fjärde största parti.

Testa dig själv

1. En kristdemokrat anser att varje människa är unik, oersättlig och moraliskt ansvarig för sina handlingar.

2. En kristdemokrat tycker illa om konsumtionssamhällets "materialistiskt inspirerade slit- och slängfilosofi".

3. En kristdemokrat ogillar enstöringar. Människan är en "gemenskapsvarelse".

4. Inget parti står för den kompletta sanningen. Inte ens kristdemokraterna. Politik kan dessutom bedrivas utan partier, exempelvis av föräldrar som tycker att skolan kan bli bättre.

5. För mycket makt får inte läggas i någon enskild individ, grupp eller partis händer.

6. En kristdemokrat bör tro på de fyra "kardinaldygderna". Rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap.

7. Brott bekämpas bäst genom att vuxna fostrar barnen på rätt sätt. Därför ska samhället stödja familjen.

8. Offensiva krig är inte bra. Däremot kan försvarskrig vara OK. I alla fall om det finns "en seriöst grundad utsikt till framgång".

9. En kristdemokrat anser att EU ska skaffa sig en konstitution som anger maktfördelningen mellan medlemsstaterna och EU och tycker att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå.

10. Eftersom beslut som fattas nu kan ha större konsekvenser för barn och ungdomar än för dagens vuxna bör ungdomars synpunkter inhämtas innan besluten fattas.

11. En kristdemokrat anser att vården intar en särställning. Den ska ha mycket pengar.

12. Målet är ett samhälle utan aborter. Till dess ska kvinnan avgöra om graviditeten ska fullföljas eller inte.

13. En kristdemokrat tycker att skolan ska fostra eleverna "i en kristen tradition".

14.

Jämställdhet är grejen för en riktig kd:are. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt, till och med lönesättningen. Mamma och pappa ska dela på föräldraledigheten.

15. En kristdemokratisk förälder ska välja den form av barnomsorg som passar den egna familjen bäst. Daghem, dagmamma, öppen förskola - eller att själv stanna hemma.

16. En äkta kristdemokrat är emot statlig fastighetsskatt.

17. Glöm ej att oreglerad marknadsekonomi riskerar att leda till miljöförstöring.

18. Glöm inte heller att en väl fungerande offentlig sektor är en förutsättning för "ett gott samhälle".

19. Kristdemokrater gillar inte bensin och villaolja.

20. Genteknik är däremot bra. I alla fall när den förvaltas rätt.

Håller du med om allt detta är du en ny Alf Svensson. Eller en ganska ordinär svensk.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM