Svenska sängar dödsfällor för barn

NYHETER

STOCKHOLM

Tre av fyra höj- och sänkbara sängar som säljs i Sverige kan leda till klämskador.

Vissa modeller kan vara rena dödsfällor för barn.

- Jag rekommenderar att de som har sådana här sängar lägger undan fjärrkontrollen så att barn inte kan få tag i den,

säger Kerstin Csiffáry, sakkunnig vid Konsumentverket.

Bakgrunden är en rapport från Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP, där tolv elektriska sängar och två

fåtöljer undersöktes.

Undersökningen visade att tre av fyra sängar är konstruerade på ett sådant sätt som gör att man riskerar

klämskador. Hur stor risken är för att skadas varierar, allt från ett klämt finger eller skärsår till betydligt allvarligare

skador. Båda fåtöljerna hade också mekanismer som kan innebära kläm- och skärskador.

Förbud att vänta

Ingen namngiven säng pekades dock ut i undersökningen.

I rapporten konstaterades att möblerna är speciellt farliga för barn, eftersom de inte kan bedöma när klämrisken är

överhängande.

- Vi visste inte att det var så illa. Så kan det givetvis inte se ut i fortsättningen, säger Lennart Ahnström,

sakkunnig vid Arbetsmiljöverket.

Han tror att en konsekvens av den nya undersökningen kommer att leda till att flera produkter blir förbjudna att

sälja.

Den allvarligaste bristen är att det inte på någon av de fjorton undersökta sängarna fanns sensorer som känner av

att något hamnat i kläm.

Två dödsolyckor

Nästan alla sängar hade också oskyddade maskindelar på undersidan av sängen som kan innebära kläm- och

skärskador.

Dessutom sänkte sig sängdelarna med samma kraft som när de hävde sig uppåt, för det mesta 100 kg.

- Jag är lite förvånad att man inte har tänkt på klämrisken. Jag tror inte tillverkarna är klara över att det är maskiner

som de säljer, säger Mikael Calestam vid SP.

Två dödsolyckor med barn inblandade har skett, en i USA och en i Storbritannien. I det ena fallet klämdes en åtta

månader gammal bebis, som låg i en höj- och sänkbar säng, ihjäl när en treåring lekte med fjärrkontrollen.

Maskiner

I England klämdes en åttaåring fast sedan han fastnat med huvudet i utrymmet mellan en uppfälld fotpall och själva

fåtöljen. När den person som skulle hjälpa honom av misstag tryckte på fel knapp, klämdes pojken ihjäl.

Bruksvaror som har rörliga delar och är motordrivna betraktas juridiskt sett som maskiner. De måste ha vissa

uppfyllda krav på säkerhet som motsvarar EG:s maskindirektiv. Till exempel ska möbeln ha en mekanism som gör att

den inte sätts i gång av misstag.

Nu ska Konsumentverket och Arbetsmiljöverket inleda en omfattande undersökning om möbler med inbyggd motor.

Fakta: Dessa möbler undersöktes

Irene Sokolow/TT