Givarkonferens för Jugoslavien: Många villiga lätta på plånboken

Landet får tolv miljarder kronor

NYHETER

BRYSSEL

Närmare 100 givarländer och internationella organisationer lättade på plånboken i Bryssel på fredagen, vid givarkonferensen för Jugoslavien. Beredvilligheten att stödja Jugoslavien hade uppenbarligen ökat efter den överraskande utlämningen av expresidenten Slobodan Milosevic till krigsförbrytartribunalen i

Haag.

Enligt statssekreterare Gun Britt Andersson, som förde EU:s talan, väntades Jugoslavien få löften om totalt tolv miljarder kronor i stöd och förmånliga lån från omvärlden i år. Men målet var satt högre än så av Världsbanken och EU-kommissionen: motsvarande 13,6 miljarder kronor. Resultatet blev ännu bättre: nästan 14 miljarder.

Redan vid lunchtid hade det dessutom enligt AFP givits löften om anslag och lån på nästan 15 miljarder kronor de

närmaste tre åren, gott och väl en tredjedel av vad Världsbanken har beräknat att Jugoslavien skulle behöva under

den perioden.

Fem miljarder från EU

EU-kommissionen ställer upp med nästan fem miljarder kronor i år. Pengarna ingår i det stödprogram för

Jugoslavien som redan är i gång.

USA utlovade drygt 1,8 miljarder kronor under 2001.

- Det var mer än väntat. Man har väl lagt på en del när Milosevic kom till Haag, sade Gun Britt Andersson.

- Vi välkomnade mycket starkt att Milosevic utlämnats till Haag.

Sverige kommer att ge 200 miljoner kronor i år. Den summan var planerad sedan tidigare.

I konferensen deltar bland andra EU-länderna, USA, Kanada och Japan. Den har arrangerats genom ett samarbete

mellan EU-kommissionen, Världsbanken och Jugoslavien. Enligt det program som de tre parterna utarbetat

tillsammans ska pengarna till stor del gå in i Jugoslaviens budget, som i år har ett underskott på 13 procent.

Men enligt Gun Britt Andersson ska stödet direkt komma det jugoslaviska folket till godo, till exempel genom att

det blir mer pengar till pensionärerna. En del pengar ska gå till att betala lärare och läkare och till att reparera den

infrastruktur som fortfarande är trasig efter Natos flygbombningar för två år sedan, uppger Reuters.

Symbolisk innebörd

Jugoslaviens vice premiärminister Miroljub Labus sade att konferensen visar att hans land äntligen har lagt

Milosevic-eran bakom sig.

- Konferensen har en symbolisk innebörd för oss, för den visar att vi är helt och hållet tillbaka i det internationella

samfundet, politiskt, ekonomiskt och diplomatiskt, sade han till journalister under en paus i förhandlingarna.

Om utlämningen av Milosevic sade Labus:

- Ingen är lycklig när en före detta president förs inför tribunalen i Haag, men det måste hända och ju förr dess

bättre.

Till hösten ämnar Jugoslavien börja förhandla med sina långivare i den så kallade Parisklubben om omfattande

skuldavskrivningar. Även affärsbankerna i "Londonklubben" kommer att få sådana propåer från Belgrad.

Läs mer:

TT