Fyra av tio mördare går fria

26 procent av brotten klaras upp

NYHETER

6 av 10 mordfall klarades upp i Sverige förra året, visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

För bostadsinbrotten var siffran betydligt sämre, bara 8 procent.

Totalt klarades 26 procent av de polisanmälda brotten upp.

Blekinge, Gotland, Jämtland och Norrbotten är de län där högsgta andelen brott klaras ut.

Sämst är Dalarna och Kalmar län.

I Brås statistik betyder inte uppklarade brott nödvändigtvis att en skyldig person dömts. Det som räknas är antalet brott där polis och åklagare tagit ett beslut. Även beslutet att lägga ner en utredning för att brott inte är styrkt är medräknade.

Så många brott klarades upp i länen förra året

TT-Aftonbladet