Godkänt, Göran

I natt lämnar Sverige över ordförandeklubban i EU

NYHETER

Vid midnatt lämnar Göran Persson över EU:s ordförandeklubba till sin belgiske kollega Guy Verhofstadt.

Aftonbladets korrespondent i Bryssel Emily von Sydow sätter plus och minus på Sveriges halvår som ordförande.

Foto: urban andersson
klubbat och klart Nu får Göran Persson pusta ut efter ett hektiskt halvår med Sverige som ordförandeland i EU. Betyget blir godkänt.

Betygen delas ut i de klasser som Sverige prioriterat under ordförandeskapet: miljö, nya medlemmar och sysselsättning liksom i klassen övrigt.

Miljö

Miljöminister Kjell Larsson, en doldis i Perssons gäng, har varit regeringens mest effektiva förhandlare. Han har hamrat igenom stentuff lagstiftning bland annat på kemikalieområdet. På avfallssidan har han också trummat igenom en lag, som tvingar tillverkarna att ta tillbaka sina produkter som tv och datorer. Det kommer få stora konsekvenser för hur kretsloppsanpassat produkterna tillverkas i framtiden.

Att toppmötet i Göteborg inte blev det miljötoppmöte som regeringen hade hoppats på är nog ingen stor förlust.

Det finns redan skrivningar som säger att EU ska ta miljöhänsyn i beslut på väsentliga områden. Det som inte kom med i Göteborg var en starkare skrivning om sambandet mellan fattigdom, tillväxt och miljö.

Nya medlemmar

Sverige klarade sitt förhandlingsbeting och det med råge. Många kapitel klarades av, men de svåraste återstår.

Detta har man klarat trots två stora hinder. En tvärnit av spanjorerna, som ville ha garantier för att få pengar till sina strukturfonder. De fick löfte om hänsyn och var nöjda.

Irländarna röstade nej till Nicefördraget. Det måste godkännas av alla för att nya medlemmar ska kunna tas in.

På en punkt har svens-karna misslyckats med utvidgningen. Det är att bilda opinion för den. Regeringen verkar ha tagit för givet att alla tycker som svenska ministrar.

Men det är folket i medlemsländerna och kandidatländerna, som till sist avgör vilka länder som ska bli medlemmar.

Jobb

Stockholmsmötet skulle handla om jobben och det nya e-Europa. Det har inte lett till några nya jobb. EU, som skulle bli världsmästare på IT, fick sig en smäll av IT-kraschen och plötsligt var det inte där som tillväxten fanns längre. Stockholms glans som IT-huvudstad falnade också med detta.

Att direktivet om information och konsultation med de anställda inför hotande massuppsägningar klubbades under våren är mer tack vare brittiska labours vinst i valet än svens-ka regeringens förtjänst. Förslaget var färdigt att klubbas i höstas, men man väntade in brittiska valet först.

På området liberalisering har Sverige inte lyckats piska på fransmännen att öppna sin elmarknad.

Övrigt

Det viktigaste målet för svenska regeringen var att svenskarna skulle börja gilla EU skarpt. Dit har regeringen inte nått, opinionen är svårflirtad. Trots massiv rapportering i medierna, trots oändliga konferenser och jippon, ministermöten över hela landet och andra försök att engagera befolkningen, har svenskarna inte mjuknat nämnvärt inför EU.

Sverige fick i uppdrag av toppmötet i Nice att förbereda framtidsdebatten om EU. Det är förmodligen det som Sverige får sämst betyg i.

Nu tvingas Göran Persson att finna sig i att framtidsdebatten tas över av belgarna.

Emily von Sydow