Regeringskris i Jugoslavien

President Kostunica kan tvingas utlysa nyval

NYHETER

BELGRAD

Jugoslaviens federala regering kollapsade med Zoran Zizics avgång.

Nu kan president Kostunica tvingas utlysa nyval.

- Regeringskrisen måste lösas med politiska medel, fastslog han efter ett möte med landets militärledning.

Premiärminister Zizic avgick i protest mot att Slobodan Milosevic, hans tidigare bundsförvant, lämnades ut till Haag. Zizic och hans socialistiska folkparti har envist motsatt sig en utlämning.

- Jag kan inte acceptera detta i mitt namn eller i mitt folks namn, sa han i en tv-sänd presskonferens.

Liksom president Vojislav Kostunica anser Zizic att överlämningen är olaglig. Han betraktar processen som ett hot mot Jugoslaviens fortsatta existens.

Serbiens premiärminister Zoran Djindic försvarade utlämnandet med att det inte fanns något alternativ.

- Valet stod mellan att antingen ge upp Milosevic eller riskera fortsatt internationell isolering och en förlust av nödvändigt utländskt bistånd.

Den federala regeringens kollaps innebär att president Kostunica nu är fri att utse en ny premiärminister.

Om parlamentet avvisar hans förslag måste han utlysa nyval.

Elisabeth Lindham