Socialstyrelsen säger nej till homoadoption

RFSL: ”Homosexuella döms ut som föräldrar”

NYHETER

STOCKHOLM (TT)

Socialstyrelsen går emot ett förslag om att lesbiska ska få hjälp att bli gravida.

Myndigheten säger dessutom nej till att homosexuella par ska kunna prövas som adoptivföräldrar.

RFSL är kritiskt.

I januari i år lämnade en parlamentarisk kommitté över sin utredning om barn i homosexuella familjer till regeringen. Kommittén föreslog att homosexuella som har registrerat partnerskap ska kunna prövas som adoptivföräldrar.

Dessutom föreslogs lesbiska par få hjälp med insemination, på samma vis som heterosexuella, barnlösa par.

Men kommitténs ledamöter var inte eniga och de barnexperter som deltog i arbetet var emot att låta homosexuella par få adoptera.

Förslagen har nu varit ute på en remissrunda, som avslutas på måndag.

Socialstyrelsen säger i sitt remissvar ja till att låta homosexuella adoptera sin registrerade partners biologiska barn.

Saknar forskning

Däremot säger myndigheten nej till adoption för homosexuella par och nej till insemination. Socialstyrelsen skriver i sitt remissvar att den inte kan tillstyrka förslagen, eftersom kommittén inte redovisar tillräckligt bra forskning om hur barnen skulle må.

''Frågan gäller inte om den sexuella läggningen påverkar föräldraskapet utan om ett barn ska kunna ha två adoptivföräldrar av samma kön'', säger Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell i ett pressmeddelande.

RFSL kritiskt

Det anser Sören Andersson, ordförande för RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är hårklyverier.

- Man dömer ut homosexuella som adoptivföräldrar, säger Sören Andersson till TT.

Han anser att det finns dåligt med forskning just om barn som har adopterats av homosexuella par - men tillräckligt med forskning som visar att barn som växer upp med två föräldrar av samma kön inte mår sämre än andra barn.

Sören Andersson är också mycket kritisk till att Socialstyrelsen säger nej till assisterad befruktning för lesbiska.

- Jag vet inte hur verklighetsförankrade de är. Det är väldigt många som inseminerar sig själva i dag, säger Sören Andersson.

Dessa kvinnor skulle få en säkrare inseminering inom sjukvården, anser han. Dessutom skulle barnen få lagstadgad rätt att få veta vilka deras pappor är.

Lisa Blohm/TT