EMU-motståndet minskar

Men de flesta fortfarande emot

NYHETER

EMU-motståndet i Sverige minskar. Efter det halvårslånga ordförandeskapet i EU har det svenska EMU-motståndet minskat med 6 procentenheter, det visar en undersökning Svenska Dagbladet och Sifo gjort.

I slutet av december förra året frågade Sifo 1000 svenskar om de tycker att Sverige ska vara med i EMU. Då svarade 50 procent av de tillfrågade nej på frågan hur de skulle rösta om ett svenskt medlemskap. Samtidigt var en tredjedel, 33 procent, positiva. 17 procent av de tillfrågade kunde eller ville inte ta ställning.

När Svd/Sifo gjorde om undersökningen i juni och frågade 1000 svenskar vad de tycker, röstar 44 procent nej och 38 procent ja. 16 procent är tveksamma och 2 procent skulle rösta blankt, skriver SvD.

aftonbladet.se