3 av 10 slänger skräp på marken

NYHETER

Problemet med nedskräpning upplevs som större av kvinnor än av män.

  3 av 10 slänger skräp på marken.

  Sju av tio 15-20-åringar slänger skräp på marken. Ju äldre man är, desto mindre vanligt är det att man slänger skräp på marken.

  Papper slängs oftast. Sedan kommer godisomslag, fruktskal, tuggummi, fimp, snus och tändstickor.

  Vanligaste skälet till att man slänger skräp på marken är att det inte fanns någon papperskorg tillgänglig vid tillfället.

ARTIKELN HANDLAR OM