15 svenskar dör av ost varje år

Här är dessertostarna som kan vara farliga

NYHETER

Förra året smittades 53 svenskar av listeriabakterien.

Bakterien finns i kittost och drabbar bland annat gravida, spädbarn och människor med nedsatt immunförsvar. Var fjärde smittad avlider.

Nu manar Livsmedelsverket till försiktighet.

I flera europeiska länder har en undersökning om förekomsten av listeriabakterier i kittost nyligen genomförts.

Resultatet är nedslående. Bakterien är mycket vanlig i just den här typen av dessertostar, och flera av ostsorterna säljs i Sverige.

Listeriabakterien fanns i 17 procent av all kittost som tillverkas i Italien, i tio procent av ostarna från Österrike och i nio procent av kittostarna från Tyskland, uppger Upsala Nya Tidning.

I Sverige smittas varje år mellan 25 och 40 personer av listeriabakterien.

Men förra året ökade antalet smittade - från 27 fall 1999 till 53 fall 2000.

- Det toppade i fjol, men vi har ingen förklaring till ökningen, säger Lars Plym Forshell på Livsmedelsverket till Aftonbladets internetupplaga.

Mellan 25 och 30 procent av alla som smittas av bakterien avlider. Få, om ens några andra livsmedelsburna infektioner har lika hög dödlighet, enligt Lars Plym Forshell.

- Det är därför det är så allvarligt. Antalet fall är inte så stort, men dödligheten är kolossalt hög, säger han.

Exempel på kittostar är bland annat bel paese, vacherol, munster, morbier och fransk port salut. Den svenska varianten av port salut med orange kant är dock ingen kittost.

Symptomen på listeriasmittan varierar. Lindrigast är en vanlig mag-tarmsjukdom. Influensaliknande sjukdomar förekommer också, liksom blodförgiftning.

- De allvarligatse manifestationerna är att man får hjärnhinne- och hjärninflammation, säger Lars Plym Forshell.

Gravida kvinnor som får i sig bakterien kan abortera sitt foster. Det händer också att de föder dödfödda eller mycket sjuka barn. Det behöver inte visa sig på kvinnan om hennes foster är smittat.

Andra riskgrupper är människor med nedsatt immunförsvar - alkoholister, gamla personer och människor som är sjuka i cancer eller aids.

- Det är klart att det påverkar dödligheten att det är just riskgrupper som åker dit, säger Lars Plym Forshell.

I Sverige, liksom i västvärlden i övrigt, smittas mellan tre och åtta personer per en miljon årligen.

Det innebär att flera hundra människor i Europa dör varje år sedan de smittats av listeriabakterien.

Kittost

Maria Saving