Huliganer ska portförbjudas från idrottsarenor

Ny lag ska stoppa läktarvåldet

NYHETER

STOCKHOLM (TT)

Huliganer ska förbjudas att över huvud taget komma in på idrottsarenor.

Den som bryter mot förbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till sex månader.

Det är innebörden i ett lagförslag som just nu diskuteras.

Regeringen överväger att föreslå en lag om tillträdesförbud, som bland annat skulle ge rätt att stänga ute huliganer från idrottsarenor. Den som bryter mot förbudet ska kunna dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Förslaget läggs fram i en promemoria från justitiedepartementet. I höst ska det diskuteras vid ett möte med företrädare för olika intressenter, bland andra Svenska Fotbollförbundet.

- Det är ännu så länge ett arbetsmaterial och mötet är ett led i beredningsarbetet. Meningen är att ta in synpunkter och sedan får vi se hur vi går vidare, säger Maria Kelt som är rättssakkunnig hos justitieminister Thomas Bodström.

Rätt till motivering

Enligt förslaget ska tillträdesförbudet kunna meddelas vid affärer, krogar och idrottsanläggningar. Den som anses behörig, till exempel krogägaren, ska kunna stänga ute en viss person i upp till ett år.

Den som drabbas av ett tillträdesförbud ska ha rätt att få en tydlig motivering. Det kan räcka med att den framförs muntligt, men det heter samtidigt att det ur bevissynpunkt är en fördel om personen som stängs ute ger en skriftlig bekräftelse på att han eller hon tagit emot beskedet.

Förebygga brott

Grunden för att meddela ett tillträdesförbud kan vara att personen tidigare uppträtt störande på samma plats. Beslutet måste syfta till att förebygga brott eller ordningsstörningar.

Enligt förslaget får ett tillträdesförbud inte innebära någon osaklig särbehandling på grund av etnisk härkomst, sexuell läggning eller liknande.

I fjol lade regeringen fram ett förslag med samma syfte, men som gick ut på att brottet olaga intrång skulle utvidgas. Lagrådet gillade inte den föreslagna konstruktion och förordade att regeringen i stället övervägde en helt ny lag, en idé som justitiedepartementet nu tagit till sig.

TT