Ungdomar mobbar varandra även på nätet

Cyberrymden har både mobbare och mobbade

NYHETER

STOCKHOLM

Möjligheten att umgås anonymt och kravfritt på nätet utnyttjas av många barn och ungdomar.

Men stämningen där är inte alltid god. Liksom i verkligheten har cyberrymden både mobbare och mobbade.

Organisationen Barnens rätt i samhället (Bris) har, i ett samarbete med ett par av de största mötesplatserna på

Internet, genomfört en enkät som handlar om mobbning på nätet.

- Mobbning är det allvarligaste enskilda problemområdet på Barnens Hjälptelefon och det är bra för de 300 frivilliga

som svarar i den att få kunskap om hur det ser ut även på nätet. På så sätt kan de bli mer lyhörda för den sortens

problem, säger Gunnar Sandelin, pressekreterare på Bris, till TT.

Responsen av undersökningen blev överrumplande stor. På bara några dagar hade över tiotusen svar kommit in.

Sedan beslutade Bris att sätta stopp - fler svar än så kunde de inte bearbeta.

Sexuella glåpord

Knappt 7 000 av svaren kom från personer under 18 år. Och resultatet av undersökningen visar att mobbning på

nätet förekommer.

Även om nästan alla (96 procent) tyckte att den allmänna stämningen är okej eller mycket bra, så svarar mer än en

tredjedel av ungdomarna att de åtminstone någon gång blivit mobbade på Internet. Och i de allra flesta fallen av en

obekant person. Vanligast är personlig kritik och sexuella glåpord, men även rasistiska tillmälen och hot förekommer.

Illa berörd

- Jag blev förvånad över att omfattningen är så pass stor och illa berörd av att få bekräftat att det sexualiserade

språket blir allt vanligare, säger Sandelin.

Knappt två tredjedelar av de som svarade på enkäten var flickor och de sexuella tillmälena riktas nästan

undantagslöst mot dem.

Flera personer som uppgav att de blivit utsatta för mobbing på nätet har kontaktat de ansvariga på chatten för att få

hjälp med att utestänga mobbarna. Medan andra som känt sig trakasserade har fått stöd från övriga stamgäster.

I undersökningen var det upp till den som svarade att göra sin egen definition av begreppet mobbning.

Michaela Agoston/TT

ARTIKELN HANDLAR OM