En i rätten – två på fri fot

NYHETER

Trotsig och föraktfull, välklädd, välnärd och omärkt av de första månaderna av fångenskap mötte i går den för krigsförbrytelser misstänkte, 59-årige förre serbiske presidenten Slobodan Milosevic för första gången sina tre domare i FN-tribunalen i Haag.

Foto: AP
mot väggen Slobodan Milosevic ställdes i går till svars i FN-tribunalen i Haag. - Tribunalens syfte är att producera ett falskt rättfärdigande för de krigsförbrytelser Nato begick i Jugoslavien, säger han.

Intresse på kokpunkten. Och i arrogans och högdragenhet visade Milosevic, att han efter åren av total makt i Jugoslavien lever i slutenhet och ser sitt Serbien som jordens medelpunkt.

- Ja, sa i samtal med mig i går kväll den ledande svenska Balkanauktoriteten, överste Bo Pellnäs, Milosevic visar att han tappat kontakt med verkligheten.

Bland krigsförbrytartribunalens 1 300 åklagare och brottsutredare fanns samtidigt ett än större intresse för att kunna slå till mot de två i Bosnien för krigsförbrytelser mest eftersökta personerna, den bosnienserbiske presidenten Radovan Karadzic och bosnienserbernas militäre befälhavare, general Ratko Mladic, vilken personligen fanns på plats vid massakern på 7 000 muslimska pojkar och män i Srebrenica.

Deras vittnesmål kan behövas för att bilden av Milosevics eventuella ogärningar ska bli klar - och de ska själva också ställas inför domstol.

Utredare anser sig veta var båda håller sig gömda.

Livgarde på flera hundra man

Karadzic finns i den bosnienserbiska enklaven Republika Srpskas sydvästligaste hörn. Skyddad av ett personligt livgarde om flera hundra man döljer han sig nära bergsbyn Trebinje. Den är belägen i oländig terräng och mer eller mindre oåtkomlig där den ligger strax intill Montenegros gräns och bara fem-sex mil in från den kroatiska turiststaden Dubrovnik vid Medelhavskusten. Den patrulleras av K-for-styrkornas spanska soldater.

Mladic finns i Serbiens huvudstad, Belgrad.

Karadzic går att fånga in bara stormakterna bestämmer sig. Det behövs inte elitstyrkor typ amerikanska Delta Force eller brittiska SAS.

- Man kan, sa Bo Pellnäs, stänga av all försörjning in till området. Stäng av elektriciteten som en början. Ja, man kan tala om att svälta ut honom.

- Ja, bekräftade de svens-ka FN-truppernas legendariske bataljonschef general Ulf Henricsson, som just återkommit från två års tjänst i Sarajevo vid OSSE:s militära del, finns den politiska viljan kan Karadzic gripas.

Obrottsligt lojala livvakter

Karadzic är en grym men komplicerad person. Till bilden av honom hör att han är Shakespearekännare och själv skriver poesi. Hans livvakter är honom obrottsligt lojala - inte minst därför att deras egen frihet hänger på att hålla Trebinje - många av dem själva kan annars komma att ställas inför tribunalen i Haag.

Mladic är svårare att gripa. Själva gripandet skulle röna motstånd från Jugoslaviens nye folkvalde president Kostunica.

- Mladic, förklarade Bo Pellnäs, förkroppsligar Serbien. Han är nationalhjälte. Det går att lokalisera honom men det blir ett jäk-la väsen om man försöker gripa honom.

Bo Pellnäs berättade, att han under sin tid i olika FN-roller i det forna Jugoslavien "hade det lättare att komma till tals" med Mladic än andra ledande personer.

- Det var då " sedan blev han galen!

Det utesluts inte att också Milosevics hustru, kommunistledaren Mira Markovic, kan komma att bringas in till tribunalen.

Observatörer av skådespelet i Haag hade i går lätt att finna drag av galenskap även hos Milosevic. Hans kylighet och arrogans tyder på att han inte till fullo inser sin situation. Det är inte taktik utan röjer en mental isolering, när han inte tar hjälp av advokat och inte ens erkänner den domstol, som han själv vid förhandlingarna i Dayton var med om att ge dess auktoritet och lovade att lyda.

Milosevic slår i från sig

I stället sa den anklagade Milosevic - med slips i den jugoslaviska flaggans färger vilka, ironiskt nog, är de samma som den holländska:

- Tribunalens syfte är att producera ett falskt rättfärdigande för de krigsförbrytelser Nato begick i Jugoslavien.

- Ingenting förvånar mig, kommenterade i går kväll general Henricsson. Men för balansens skull vore det bra om lite fler kroater och bosnier också bragtes inför rätta.

Staffan Heimerson