Opinionsnämnden prickar Aftonbladets nättidning

NYHETER

Pressens opinionsnämnd (PON) prickar liksom Pressombudsmannen (PO) Aftonbladets nätupplaga för ett kränkande uttalande som en läsare skickade in efter publiceringen av artikelserien De fattiga & de rika som publicerades i januari.

En man och en kvinna som förekom i artiklarna anmälde Aftonbladet till PO och ansåg bland annat att deras uttalanden förvanskats och att tidningen genomfört intervjuerna under falska förespeglingar. Den anmälningen avskrevs dock av PO.

Däremot prickades Aftonbladets nättidning av PO för ett nedsättande och sexistiskt läsarinlägg som skickades till debattforumet Tyck till efter publiceringen.

Aftonbladets ledning har försvarat sig med att inlägg av de aktuella slaget sorteras bort men att just detta slank igenom nätet och låg kvar längre än vanligt.

PON, som dock inte var enig i beslutet, går på samma linje som PO. Inlägget var kränkande, rättelsen kom för sent och nättidningen har därför enligt PON åsidosatt god publicistisk sed.

Besluten i de båda instanserna får stor betydelse för landets nättidningar eftersom det nu är fastslaget att dessa - om de tillhör en koncern som är representerad i Pressens samarbetsnämnd - lyder under samma pressetiska regler som papperstidningarna.

TT