Boplikt kan förhindra spöksamhällen

NYHETER

Genom att tvinga den som vill köpa hus i skärgården att bo där året runt kan avfolkningen förhindras.

Det anser Glesbygdsverkets chef Pia Enochsson, som i dag överlämnar en larmrapport om situationen i våra skärgårdsområden till regeringen.

Penningstarka sommargäster köper upp hus i attraktiva skärgårdsomåden av de bofasta.

Något som på sikt tar död på samhällena och förvandlar dem till spöksamhällen om inget görs. Det skriver Glesbygdsverkets chef Pia Enochsson på DN Debatt i dag.

- Bostadshus, sjöbodar och byggbar mark säljs till skyhöga priser för att användas för fritidsbruk. Vanliga löntagare och småföretagare har inte råd att förvärva lediga bostäder/mark för etablering och permanent boende om de skulle vilja bosätta sig eller flytta till skärgården, skriver Pia Enochsson.

Avfolkningen av bofasta leder till försämrad service och färre arbetstillfällen - vilket gör det ännu svårare att bosätta sig permanent.

En ond cirkel, konstaterar Pia Enochsson.

Våra grannländer är goda förebilder när det gäller skärpt lagstiftning, anser hon. I Norge krävs det att man bosätter sig på orten för att få lov att köpa åretruntbostäder i vissa områden.

Och både i Norge och Danmark kan kommunerna reservera vissa områden för fastboende alternativt fritidsboende.

I dag överlämnar Glesbygdsverket en larmrapport till regeringen. I den presenteras förslag till åtgärder för att hejda avfolkningen:

* Sverige kan göra på samma sätt som i Norge och Danmark, det vill säga använda en lagstiftning som motverkar omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus.

* Genom lokalt byggande och lokal förvaltning av hyresbostäder kan man se till att bostadsområden inte kan användas för fritidsboende.

Exempel på områden som kan komma i fråga för skärpt lagstiftning är delar av Östersjökustens skärgård, Hven, Sandhamn, Blidö-Frötunaskärgården och de norra delarna av Bohuskusten.

- På till exmepel Käringön och Koster är redan två av tre av helårshusen omvandlade till fritidshus, skriver Pia Enochsson.

Glesbygdsverkets uppgift är att peka på problemet. Vilken väg Sverige i slutändan väljer att gå är en politisk fråga, avslutar Glesbygdsverkets chef.

Maria Saving