Hjärnan kan skadas av extrem värme

NYHETER

STOCKHOLM

Svettigt? Inte så konstigt när fem miljoner svettkörtlar jobbar för högtryck med att svalka kroppen så gott det går.

Sol och värme kan vara behagligt men riskfritt är det inte.

Varje år dör tusentals människor på grund av värme i framför allt Asien och USA men även runt Medelhavet.

Äldre är mest utsatta. De har ofta rent allmänt nedsatt fysisk motståndskraft och därmed svårare att klara de påfrestningar som en rejäl värmebölja innebär. I synnerhet drabbas de av hjärt- och kärlproblem.

Solsting är en följd av att man vistats för länge ute i solen utan att skydda huvudet. Därför kan man till exempel drabbas även om man badar. Att vattnet kyler kroppen i övrigt spelar ingen roll.

Solsting kan vara ett allvarligt tillstånd med illamående, yrsel, förvirring och i värsta fall medvetslöshet och hjärnskador.

Hjärnödem

Värmeslag innebär att kroppstemperaturen blir extremt hög därför att vädret är både varmt och fuktigt. Kroppens naturliga försvar att genom svettning och avdunstning försöka reglera temperaturen fungerar inte. Påfrestningarna på hjärta och kärl blir stora. Symptomen är i övrigt ungefär desamma som vid solsting.

Varför extrem hetta kan skada hjärnan är inte helt utrett. Men man vet att när temperaturen i hjärnan blir för hög skadas den så kallade blod-hjärnbarriären och ämnen från blodet kan ta sig in i hjärnan.

Följden kan bli hjärnödem som kan leda till döden om man inte ger snabb behandling.

Första hjälpen vid såväl solsting som värmeslag är avkylning och vätska.

Risk för brandmän

Riskerna med värme kan även drabba vissa yrkesgrupper. En enkät bland brandmän i Uppsala förra sommaren visade att tre av fyra hade upplevt olika symptom, framför allt minnesluckor och svårigheter att orientera sig, efter att ha tränat i hög temperatur.

Thomas Lindroth/TT