Cancerpiller kan krympa tumörer

Medicinen attackerar sjukliga äggviteämnen i blodet

NYHETER

Patienter med cancer i tarm eller mage kan få hjälp av ett piller som enligt nya tester i England på ett förbluffande snabbt sätt krymper tumörerna. Läkemedlet finns och används redan i Sverige, men bara i mycket liten skala eftersom det inte är registrerat.

Medlet heter Glivec och skapades ursprungligen för att bekämpa kronisk leukemi, blodcancer. Medicinen attackerar sjukliga äggviteämnen i blodet som orsakats av en genskada och stoppar dem, vilket leder till att tumören slutar växa eller krymper.

Men nu säger engelska forskare att medlet åstadkommit förbluffande resultat vid behandling av en ovanlig form av tumörer i mage och tarm. Glivec krympte tumörerna eller stoppade deras tillväxt hos nio av tio patienter som använde det vid tester som gjordes hos Royal Marsden Hospital i London samt två andra sjukhus i Europa.

”Glimt av framtiden”

- Det mest slående är farten av klinisk förbättring. De här resultaten kan ge en glimt av framtiden för utvecklingen av läkemedel, säger Ian Judson, en av forskarna som ledde testerna, till BBC.

Men hans svenska kollegor är mer avvaktande när de pratar om Glivec. I Sverige har medicinen använts under licens, bara till särskilt utvalda patienter och för studier, under ett drygt halvår. Uppskattningsvis 100 svenska cancerpatienter har fått det.

- Det är en lovande substans, en ny princip vid behandling av cancer. Men det är fortfarande under utprovning och man vet ännu inte hur bra det är. Det pågår studier över hela världen under de närmaste åren om det, säger Stefan Einhorn, professor på Radiumhemmet i Solna, till Aftonbladets nätupplaga.

"Lovande resultat"

Leif Stänke, hematolog vid Karolinska sjukhuset, berättar att nästan alla svenskar som fått prova medicinen har leukemi, även om han hört att enstaka patienter med tumörer i mage eller tarm också fått det.

- Det finns en hel del lovande resultat, en del patienter som inte svarat på annan behandling har svarat bra på det här, men det är för tidigt att säga något om hur det fungerar mer långsiktigt. Ingen har blivit helt botad av det än, säger han.

Daniel Persson