Svensk upptäckt kan ge ny hiv-medicin

NYHETER

Ett svenskt företag och svenska forskare arbetar med att ta fram en ny bromsmedicin mot hiv som inte ger några svåra biverkningar.

Medicinen är under utveckling och kan vara klar om två år. Upptäckten står Anders Vahlne vid Karolinska institutet för efter tio års forskning.

-Den fungerar så att den hämmar själva hopsättningen av viruspartiklarna, säger han till SVT:s nyhetsprogram Aktuellt.

De existerande bromsmedicinerna ger ofta hiv-patienterna allvarliga biverkningar. Hälften av patienterna drabbas av svåra problem på grund av sidoeffekter från medicinerna och var tionde tvingas till och med sluta använda läkemedlen på grund av för stora besvär. Men vid de försök med den nya medicinen som gjorts har man inte märkt några biverkningar alls.

En del hiv-smittade är inte heller mottagliga för dagens bromsmediciner då deras virus blivit resistent mot dem. Dessutom händer det allt oftare att personer blir smittade med resistent virus. Den nya svenska medicinen blir också på det sättet mycket värdefull och Anders Vahlne säger till Aktuellt att den i ett första skede kommer att användas just på patienter som inte är mottagliga för andra läkemedel, men att den i långa loppet förhoppningsvis kan ges till alla hiv-sjuka.

Forskningen ska presenteras vid en aids-konferens i Argentina i nästa vecka.

Daniel Persson