Klartecken för celler från embryon

NYHETER

STOCKHOLM

Forskare i Sverige ska få ta stamceller från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning. Men att skapa embryon bara för forskning förbjuds liksom terapeutisk kloning.

Det är förslaget till svenska riktlinjer för stamcellsforskning som läggs fram av Vetenskapsrådets nämnd för medicinsk forskningsetik, skriver Dagens Nyheter.

- Man kan ha olika syn på det här, säger Gisela Dahlqvist som är professor i barnmedicin vid Umeå universitet och ordförande i nämnden.

- Men vi tycker inte att det är att döda ett liv om man tar celler från ett embryo som ändå skulle ha slängts. Man måste ju väga det dilemmat mot det möjliga goda som forskningen kan leda till.

Om forskarna lyckas med sina försök ska människor som lider av diabetes, parkinson, stroke och hjärtinfarkt kunna behandlas med nya friska celler.

Kontroversiellt

Men forskningen är kontroversiell. De bästa och mest mångsidiga stamcellerna måste tas från embryon som bara är några dagar gamla eller från aborterade foster.

Vetenskapsrådets nämnd ger klartecken för att celler tas från embryon efter provrörsbefruktning. När det gäller stamceller från aborterade foster ges tillstånd bara vid mycket speciella skäl och då först efter godkännande från kvinnan och från Socialstyrelsen.

Det blir totalförbud för att skapa embryon enbart för forskning och att utföra terapeutisk kloning.

Kloningen innebär att man tar en cellkärna med dess arvsanlag från en individ och stoppar in den i ett ägg som tömts på sitt eget innehåll. Sedan förmås ägget att dela sig tills ny vävnad bildats. I teorin skulle detta kunna ge ny hud eller ett nytt organ men forskningen är ännu i ett mycket tidigt skede.

EU-råd

Nämndens förslag följer i stort EU-kommissionens etiska råd och Nordiska ministerrådets bioetikkommitté. De brittiska bestämmelserna tillåter även terapeutisk kloning och att embryon skapas för forskning.

I början av oktober tar Vetenskapsrådets styrelse ställning till nämndens förslag.

TT