Operationen är förbjuden i Sverige

NYHETER

Transplantationer av huvuden är inte aktuellt i Sverige.

Lagen förbjuder det. Och läkarna är skeptiska.

- Det är som science fiction, säger Håkan Gäbel, Socialstyrelsens expert på transplantationer.

Foto: PETER KNOPP
"Det är som science fiction", säger Socialstyrelsens expert Håkan Gäbel.

Läkaren Robert White ska genomföra transplantationen av ett människohuvud i Ukraina. I hans hemland USA skulle en sådan operation inte tillåtas av vare sig läkare eller allmänheten.

- Vid en donation i USA måste de anhöriga skriva på ett papper för varje organ som ska doneras. Ingen skulle skriva på för kroppens alla organ, säger Åke Lernmark, medicinprofessor i USA.

Stränga lagar

Även Sverige har mycket stränga lagar om vilka operationer som får genomföras. I dag tillåter lagen endast transplantationer av hjärta, lungor, lever, njure och bukspottkörtel. Att donera en kropp eller transplantera ett huvud till en annan kropp är därför förbjudet.

- Jag skulle ha stora svårigheter att förstå meningen med en sådan transplantation. Huvudet kan ju aldrig få kontakt med den nya kroppen, säger Magnus Rizell, kirurg på Sahlgrenska sjukhusets transplantationsavdelning.

Misslyckas ofta

Utomlands har transplantationer av armar utförts på människor som förlorat bägge sina armar. De flesta transplantationer med kroppsdelar misslyckas.

Någon lagändring i Sverige är därför inte aktuell.

- Vi har viktiga etiska debatter om transplantationer och donationer. Jag tror att det skulle stupa på en sådan diskussion. För vad är det för etik att transplantera ett huvud, säger Håkan Gäbel.

De svenska experterna är säkra på att Whites transplantation misslyckas.

- Att transplantera ett helt huvud är omöjligt. Det är science fiction, säger Håkan Gäbel.

Charlotte Lindahl