Här finns arbete - åt de utvalda

NYHETER

■ ■De oönskade tar sig in i Europa illegalt. De lever utanför samhället - ofta helt skyddslösa.

■ ■Samtidigt lockas de önskade hit med bra jobb och tjusiga förmåner.

■ ■EU-kommissionen föreslår nu att unionen öppnar sig för invandring av all slags arbetskraft.

■ ■Aftonbladet ska i två dagar skildra denna laddade fråga.

I dag träffar vi Paco, Leonardo och Diana - tre av de oönskade som hankar sig fram med tillfälliga jobb för att uppfylla drömmen om ett bättre liv.

Europa är döende - arbetsbrist hotar välfärden.

EU-kommissionen vill lösa problemet med importerad arbetskraft.

Detta trots att 15 miljoner EU-medborgare går utan jobb.

Foto: Thomas Johansson

Den ekonomiska invandringen har legat nära noll i EU sedan 70-talet. Samtidigt ökar den olagliga invandringen. Fattigdom, arbetslöshet, misär och politisk oro ger inte den flyktingstatus som krävs för asyl i EU-länderna.

Många försöker i stället få visum. Men misstänker ambassaderna att personen vill stanna får de nej. Då måste de skaffa falska papper och smugglas in.

Varje år beräknas cirka 500 000 personer ta sig till Västeuropa på illegal väg - många av dem blir svart arbetskraft. En del kommer hit med hjälp av släktingar, men de flesta betalar dyrt till människosmugglare eller kriminella ligor och riskerar att fastna i slavliknande öden. Förutom sexindustrin kan de hamna i underjordiska fabriker. Ett nytt fenomen i EU är barngäng som tvingas tvätta bilar i vägkorsningar.

En del kommer inte ens så långt. De kvävs i lastrummen på långtradare eller fiskebåtar.

Vi föder för få barn

1998 uppskattade FN att det vistades 3 miljoner människor illegalt i Europa.

EU vill nu intensifiera kampen mot den illegala invandringen.

Ett sätt är att öppna unionen för arbetskraftsinvandring på alla nivåer, att snabbt få in arbetskraft utifrån till låg- och högstatusjobb, när marknaden behöver.

Arbetskraftsinvandring blir också lösningen på problemet med den hotande befolkningsminskningen. Prognoser visar att vi lever för länge och föder för få barn. I Sverige förväntas den ordentliga bristen uppstå kring 2015.

Flera länder har redan börjat rekrytera arbetskraft utanför EU eller föreslagit amnestiprogram för dem som vistas här illegalt.

När Belgien nu tar över ordförandeskapet för EU prioriteras frågan. Inför en EU-konferens i Belgien i oktober har kommissionen tagit fram förslag på hur en ny gemensam invandringspolitik kan se ut.

Men frågan är kontroversiell. 9,2 procent är arbetslösa inom EU. Framför allt kvinnor, äldre och långtidsarbetslösa. I vissa regioner föds man in i arbetslöshet. Där är rädslan för konkurrens om jobben stor.

Andra menar att de arbetslösa inte räcker för att täcka den enorma arbetsbrist som väntar.

Attityderna har svängt

Kritikerna tror att politiska flyktingar får svårare att få asyl om den ekonomiska invandringen ökar. Det kan också bli ett A-lag med utbildade som får alla förmåner, och ett B-lag med ambulerande lågt betalda arbetare som lever utanför samhället, varnar de.

Men attityder förändras. Enligt SOM-institutet vid universitetet i Göteborg är i dag 43 procent negativa mot invandrare mot 65 procent 1992. För första gången sedan 1960- och 70-talen har också attityderna mot importerad arbetskraft svängt. Och Ams har redan börjat rekrytera läkare från andra länder.

I en ny rapport öppnar sig också LO för arbetskraftsimport.

- Vi ska ha full sysselsättning först. Men fortsätter det så här kommer vi att ha stora brister inom industrin, den offentliga sektorn och inom särskilda regioner, säger Thord Pettersson, LO-ekonom.

Frågan är om den importerade arbetskraften tar jobben från de arbetslösa - eller tar jobb som ingen annan vill ha?

Sju av tio asylsökare får hjälp av smugglare

EU-kommissionens förslag i korthet:

Caroline Hougner, Ylva Bergman