Rabies på väg via Sundsbron

Smittbärande fladdermöss följer insekter från Danmark

NYHETER

Fladdermusrabies har länge varit ett problem i Danmark.

Med Öresundsbron riskeras att den fruktade sjukdomen kommer till Sverige.

Nu vill staten ha din hjälp att rabiesundersöka svenska fladdermöss.

Foto: AP
I USA finns en blodsugande fladdermussort som har attackerat människor.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, uppmanar allmänheten att skicka in upphittade döda fladdermöss.

Orsaken: de frukar att de drabbats av rabies.

Sverige har länge varit förskonat från den fruktade sjukdomen.

Rabiesfallen ökar i Danmark

Men smittan finns närmare än vad man kan tro. I Danmark har antalet fall av fladdermusrabies ökat de senaste åren.

- Öresundsbron kan bidra till att de smittade fladdermössen kommer till Sverige. Vägbelysningen drar till sig insekter och fladdermössen är insektsätare, säger Lars-Erik Edqvist, generaldirektör och professor för SVA.

Risken att fladdermusrabies ska överföras till människor är ytterst liten. Fladdermössen är insektsätande och attackerar inte människor. I Danmark har smittan dock överförts till får. I USA och Sydamerika finns en blodsugande fladdermussort som har bitit även människor.

Om man hittar en skadad fladdermus ska man vara försiktig.

- Om fladdermusen känner sig trängd eller hotad finns risk att den bits. Det bästa är att låta den vara och kontakta en veterinär, säger Lars-Erik Edqvist.

Fladdermöss är fridlysta djur så det är inte tillåtet att döda dem.

"Ta absolut inte i fladdermusen"

Men om man hittar en död fladdermus ska man skicka den till Statens veterinärmedicinska anstalt för rabiesanalys.

- Man ska absolut inte ta i den utan skyddshandskar.

Den döda fladdermusen lägger man i en platspåse och skickar i ett vadderat kuvert till SVA.

- Det kan vara bra att skriva på kuvertet att det innehåller en död fladdermus som ska obduceras, för brevbärarens skull.

Kramp i svalget och feber vanliga symptom

Petra Axlund

ARTIKELN HANDLAR OM