De rätar ut livsfarliga solkurvor

Stressigt arbete på tågspåren sent i natt

NYHETER

Värmeböljan får de flesta att ligga stilla.

Men det rör sig i rälsen.

På en dryg månad har 41 solkurvor upptäckts i Sverige - tre av dem fick tåg att spåra ur.

- Vi har mindre än tre timmar på oss att fixa det här, säger banarbetaren Leif Larsson, som i natt rätade ut en solkurva i Uppsala.

Foto: åsa westerlund
PÅ SPÅRET Banverkets Leif Larsson och Jan Nilsson reparerar rälsen.

Den ihärdiga värmen innebär bråda dagar för Banverket. Sedan 1 juni har 41 solkurvor rapporterats - och nya upptäcks dagligen.

- När det är runt 30 grader varmt många dagar i följd stiger temperaturen i stålet till uppåt 55 grader. Då händer det att svagare spår ger vika, säger Rune Lindberg, chef på Banverkets avdelning för järnvägssystem.

Flera av de 41 solkurvorna har uppstått på stambanorna.

Den 4 juli inträffade en incident som hade kunnat orsaka en allvarlig olycka vid Axmarby mellan Gävle och Söderhamn. En av Banverkets tillsynsmän upptäckte en begynnande solkurva och begärde att hastigheten vid platsen omedelbart skulle sänkas till 40 kilometer i timmen. Men något gick snett i kommunikationen och fyra tåg passerade ändå i full hastighet. Två av dem var X 2000-tåg.

"Vi hade flyt den här gången"

- Vi ser allvarligt på händelsen och utreder nu vad som gick snett. Vi hade flyt den här gången, men det kunde ha slutat illa, säger John-Åke Halldén, tjänsteförrättande chef för trafik- och elsäkerhetssektionen vid Banverket.

Spåret vid Axmarby består av helsvetsad räls med ballast av makadam. Det är mindre vanligt att den typen av modern räls drabbas av solkurvor.

- De flesta solkurvorna uppstår på spår med låg trafik, säger Rune Lindberg.

Tre urspårningar i sommar tros ha orsakats av solkurvor:

29 juni: Ett godståg med tre vagnar spårade ur mellan Morjärv och Vitvattnet. Två av vagnarna var lastade med farligt gods.

l 3 juli: Ett timmertåg spårade ur mellan Söderhamn och Kilafors. Sex av vagnarna välte ner i en slänt.

l 4 juli: En timmertåg med tre vagnar spårade ur mellan Ställdalen och Kil.

Banverket har nu skärpt tillsynen av alla järnvägar.

- I den här värmen måste vi ha ute tillsynsmän som kan upptäcka solkurvorna i tid, säger John-Åke Halldén.

Fakta om solkurvor

Hans Österman