Hemförsäkringen ofta tillräcklig

– men bankkortets försäkring kan du inte lita på

NYHETER

De flesta svenskar har en fullgod reseförsäkring genom sin vanliga hemförsäkring.

Men förlita dig inte på bankkortens reseförsäkringar.

Foto: martina huber
ta en särskild försäkring Har man inte hemförsäkring ska man köpa en särskild reseförsäkring, säger juristen Henning Norlander.

- Nio av tio hushåll har hemförsäkring. Av dem är det i sin tur runt 90 procent som har en reseförsäkring inkluderad i hemförsäkringen, där det bland annat ingår ersättning för stöld och överfall, säger Henning Norlander, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Den vanliga hemförsäkringen är ofta fullt tillräcklig. För överfall gäller i princip samma bestämmelser på olika försäkringsbolag.

Stöld behandlas däremot på olika sätt, och resenären bör kolla upp vad som gäller för den egna hemförsäkringen. En del kan föredra att köpa tillägg.

Vissa krav gäller vid stöld

Generellt gäller vissa aktsamhetskrav. Om exempelvis en dator ligger framme i ett hotellrum är det svårt att få ersättning om den stjäls.

- Om man inte har hemförsäkring ska man köpa en speciell reseförsäkring. Men det ska då vara en försäkring värd namnet, säger Henning Norlander.

Kolla ditt bankkort

Många vanliga bankkort inkluderar numera en reseförsäkring, men de ger inte något fullständigt skydd.

- Det finns en del som är bra, men vanliga bankkort med till exempel Visa och Master Card fungerar bara som komplement, säger Henning Norlander.

Tobias Brandel