Hur ska EU öppna Fästning Europa?

GRÄNSSTOPP Det ska finnas möjlighet för alla EU-medborgare att jobba inom unionens gränser. Ändå annonserar Tyskland att landet kommer att införa övergångsregler som inte ger medborgarna i de nya medlemsländerna samma möjligheter.
NYHETER

Rika och välmående gamlingar. Det är EU i ett nötskal.

Klart det blir problem. Det begriper vilket nöt som helst.

Världen är fattig. Den genomsnittlige världsmedborgaren är dåligt utbildad, har få rättigheter, minimal samhällsservice och lever under mycket knappa materiella förhållanden.

Vi råkar bo i en av världens rika enklaver - Sverige, medlem av den Europeiska unionen. Det ska vi vara glada för.

EU utkämpar ett trefrontskrig

Men det är inte helt problemfritt. Det har bland annat lett till att EU utkämpar ett trefrontskrig med delvis motsägelsefulla mål.

Front 1 Knappt 8 procent av EU:s befolkning, drygt 13 miljoner människor, går utan arbete. EU:s högsta prioritet är att få så väl fungerande ekonomier och arbetsmarknader att den siffran kan reduceras rejält.

Front 2. Tolv länder förhandlar om medlemskap i EU. De första beräknas komma in under 2004.

Som medborgare i EU har man rätt att söka och ta arbeten överallt inom unionen. Ingen ska kunna neka dig jobb på grund av din nationalitet.

Tyskland fruktar invasion

Men levnadsstandarden i de tolv nya länderna är betydligt lägre än i det nuvarande EU. Därför har exempelvis Tyskland annonserat att de kommer att införa övergångsregler som under sju år inte ger medborgarna i de nya medlemsländerna samma rättigheter som andra. De fruktar en invasion av billig arbetskraft från Polen, Ungern och Tjeckien.

Farhågorna verkar överdrivna. Enligt beräkningar från EU-kommissionen kommer 2,5 procent av befolkningen i de åtta östeuropeiska länder som förhandlar om medlemskap flytta till nuvarande EU inom 15 år.

Det motsvarar 2,6 miljoner människor. Det är en droppe i havet, i EU bor i dag 372 miljoner människor.

Brist på arbetskraft

Front 3. Det föds för få barn i EU. Under de närmaste 20 åren väntas unionens befolkning öka med tolv miljoner. Men den enda åldersgrupp som ökar är den över 60 år. De blir nära 24 miljoner fler.

Skräckscenariot är att ena halvan av befolkningen i förlängningen sysslar med att ta hand om den andra halvan, barn och gamlingar. Det är givetvis ohållbart och alltså har man börjat fundera på hur den framtida bristen på arbetskraft ska lösas.

Sammanfattningsvis vill alltså EU först och främst se till att den egna befolkningen har jobb.

Samtidigt ingår det i medlemskapets förpliktelser att bereda plats för alla arbetande unionsmedborgare - oavsett om de kommer från Rumänien, Slovakien eller Österrike.

Till det ska läggas oron över befolkningsutvecklingen.

Smugglingen på dagordningen

Att intresset för den illegala invandringen och människosmugglingen varit lågt är alltså inte konstigt. EU har haft andra och, enligt sin egen uppfattning, mer angelägna frågor att syssla med.

Men en strålande vacker junidag förra året, mitt under EU-toppmötet i portugisiska Porto, förändrades detta. Då dog 58 asiater av syrebrist i en kylcontainer i brittiska Dover. I toppmötets slutsatser uttryckte EU:s stats- och regeringschefer sin bestörtning och avsky över människosmugglarnas hänsynslöshet.

Tusentals bilder av döda människor som försökt simma den sista sträckan mellan Marocko och Spanien i hopp om ett rikare och bättre liv satte definitivt frågan på dagordningen.

Hur öppnar man en glipa för andra än människosmugglare till muren runt den rika och välmående Fästning Europa?

Tidigare artiklar