Försvaret kritiskt mot förklädd polis vittnesmål

Åklagaren yrkade på ett års fängelse för de åtalade danskarna

NYHETER

Försvaret underkände åklagarens bevisning i den andra rättegången i Göteborgs tingsrätt efter EU-toppmötet i juni.

  De sju åtalade danskarnas advokater hävdade alla att deras klienter är oskyldiga.

  Åklagaren Bengt Landahl yrkade på ett års fängelse för våldsamt upplopp för sex av de åtalade. För den sjunde, en 17-årig yngling, gällde yrkandet sluten ungdomsvård för samma brott. Landahl ville även att samtliga åtalade ska utvisas ur Sverige.

  Försvarssidan hävdade att en straffpåföljd på ett par veckors eller högst två månaders fängelse vore i enlighet med praxis, om rätten skulle finna de åtalade skyldiga.

  Dessutom yrkade åklagaren fortsatt häktning för samtliga. Tingsrättens beslut i den frågan kommer under torsdag förmiddag, då den också meddelar när domen ska offentliggöras.

Överdriven säkerhet

  Försvarssidan ansåg att åklagarens huvudvittne, en polisman som varit förklädd till aktivist, uppvisade "överdriven säkerhet" i sitt vittnesmål.

  Polismannen pekade ut tre av de åtalade i rättssalen, men ansåg sig utan tvekan kunna säga att alla sju var identiska med den grupp han sett bryta upp och kasta sten i Vasaparken.

  Flera advokater ifrågasatte om det är möjligt för en ensam person att hålla uppsikt över sju personer under så lång tid som över en halvtimme, särskilt mot bakgrund att så många andra människor var i rörelse.

  Polismannen berättade att han hört de sju kalla varandra vid namn, men kunde inte i efterhand erinra sig något av namnen. Han kunde inte heller ange något speciellt i klädseln hos de sju, förutom att de var mörkklädda och delvis maskerade. Han drog sig också till minnes att en av dem förmodligen bar ryggsäck under kläderna, eftersom vederbörande såg "puckelryggig" ut.

  - Jag behövde inte lägga något enskilt klädesplagg på minnet så länge jag såg och visste att ingen person lämnade gruppen eller tillkom, förklarade polismannen i sitt vittnesmål.

Order att gripa åtta

  Försvaret pekade också på det faktum att piketstyrkans chef ansåg sig ha fått order att gripa åtta personer, medan den förklädde polismannen via mobiltelefon rapporterat om sju misstänkta. Åtta personer greps också på ett kafé inte långt från Vasaparken, sex män och två kvinnor. En av kvinnorna släpptes senare.

  - Jag hade sett att det bara fanns en tjej i gruppen, sade polismannen.

  - Och när jag fick se den åtalade på polishuset visste jag att det var hon. Den andra kvinnan som gripits såg jag aldrig, tillade polismannen.

  Den åtalade kvinnans advokat, Allan Stutzinsky, ansåg att identifikationen inte var tillförlitlig, eftersom polismannen bara sett den ena av de två kvinnorna.

  Försvarssidan hävdade också att domstolen måste sätta tilltro till de sju åtalades uppgifter om att de var och en befunnit sig i eller vid Vasaparken, men att de inte deltagit i stenkastning och att de sedan på olika sätt hamnat på samma kafé.

Beredskap för bråk

  Åklagaren Bengt Landahl anser däremot att de sju haft beredskap för bråk, att de genomfört stenkastning på ett organiserat sätt, och att de sedan i samförstånd gått till kaféet. En detalj som kan anses tala för den versionen är att kaféföreståndaren vittnade om att en av de personer som sedan greps fått ett telefonsamtal på kaféets telefon.

  - Det var en medelålders man som talade svenska som ringde. Jag tyckte det var konstigt, berättade hon.

  Föreståndaren, som vid den tidpunkten var den enda som arbetade på kaféet, kunde dock inte peka ut vem som fått och tagit emot telefonsamtalet.

Läs också:

Micke Larsson/TT