Konkreta åtgärder mot upploppsmakare föreslås

NYHETER

En europeisk databas över våldsamma demonstranter. Det kan på sikt bli ett resultat av EU:s extrainkallade justitieministermöte på fredag.

Medlemsstaterna kan också komma att undersöka möjligheten att hindra egna medborgare från att lämna landet om de misstänks vara på väg utomlands för att ställa till kravaller vid till exempel ett toppmöte.

De två konkreta åtgärderna ingår i ett förslag till uttalande mot våldsamma demonstrationer som ländernas EU-ambassadörer enades på onsdagen. Texten ska vara underlag för justitieministrarnas

diskussion. I förslaget står att medlemsstaterna ska "undersöka möjligheten" att införa en europeisk databas och att stoppa upploppsmakare från att resa ur landet.

Åtgärderna är kontroversiella och flera länder kan tvingas ändra sin grundlag om man vill försöka hindra egna medborgare från att resa utomlands.

Tyskland har i de förberedande arbetsgrupperna drivit på för att EU:s justitieministrar ska visa handling.

Ett tredje tyskt förslag kom dock inte med i utkastet till gemensamt uttalande. Det innebar att en potentiell upploppsmakare skulle kunna hindras att resa genom transitland på väg till en demonstration.

TT:s korrespondent