EU-kommissionen tveksam till ny svensk storbank

NYHETER

Bryssel/Stockholm

SE-banken och Föreningssparbanken måste sannolikt sälja delar av sin verksamhet för att få den planerade fusionen godkänd.

EU-kommissionen beslutade på torsdagen att göra en djupare granskning av den nya storbanken.

Kommissionen pekar på att SE-banken (SEB) och Föreningssparbanken (FSB) kan få en alltför dominerande ställning på flera områden. Det skulle kunna drabba framförallt hushåll, samt små- och medelstora företag.

Den framtida storbanken SEB Swedbank, näst störst efter Nordbanken, skulle direkt eller indirekt kontrollera omkring hälften av alla bankfilialer i landet. Därför inleds nu en fördjupad granskning av fusionen, vilken kommer att ta fyra månader.

Beskedet från Bryssel var väntat. Om fusionen godkänts redan efter den första, drygt en månad långa granskningen, hade det varit en stor överraskningen även för bankerna själva.

Omfattande affär

Nu inleds en dialog mellan kommissionen och bankerna om eventuella förändringar för att fusionen ska kunna godkännas.

Gunilla Wikman, koncerninformationschef på SEB, säger att det är alldeles för tidigt för att uttala sig om vilka bitar i affären som man kan komma att behöva ändra.

- Vi har ju sagt från början att vi trodde att det här skulle gå in i fas två eftersom affären är så stor och omfattande, säger hon.

Kommissionen pekar ut flera marknader där den nya storbanken riskerar att få en alltför dominerande ställning när det gäller hushåll, samt små- och medelstora företag.

En rör fondsparande. Där innehar de båda bankernas fondbolag Robur och SEB Fonder, drygt hälften av fondförmögenheten på marknaden.

Andra berörda verksamheter gäller utgivning av bankkort, anslutning av kortkunder och bankautomat-transaktioner.

EU-kommissionen kommer också att titta närmare på den nya storbankens ställning när det gäller utlåning.

Dålig erfarenhet

SEB och FSB har senarelagt sina extra bolagsstämmor till det sista kvartalet i år för att avvakta det slutliga beskedet från Bryssel. De var tidigare planerade till augusti/september.

EU-kommissionen har totalt bara stoppat omkring 15 fusioner sedan 1990, medan cirka 1400 har genomförts. Svenska företag har dock dålig erfarenhet av EU:s fusionsbeslut.

Kommissionen har satt stopp för både SCA:s köp av Metsä Tissue och sammanslagningen av Volvo och Scania.

I båda fallen valde kommissionen den kritiserade ståndpunkten att betrakta bolagens marknadsställning i de enskilda länderna och inte i EU i stort.

"Det är absolut inte rimligt att den europeiska marknaden för banktjänster betraktas som femton separata enheter", skriver EU-parlamentarikern Gunilla Carlsson (m) i ett pressmeddelande.

Hon anser att de jämförelsevis små svenska bankerna i så fall aldrig kan konkurrera på lika villkor med banker i andra EU-länder.

Peter Wallberg/TT Jenny Berggren/TT

ARTIKELN HANDLAR OM