Giftig gas från brand i Landskrona

Allmänheten varnas för att gå ut

NYHETER

En brand utbröt i natt i ett 4 000 kvadratmeter stort lager vid Boliden Bergsöe i Landskrona.

Lagret innehåller 14 000 ton blybatterier som utvecklar farlig rök när de brinner .

Nu uppmanas allmänheten att hålla sig inomhus.

Branden utbröt vid tretiden i natt. På morgonen i dag var området runt lagret avspärrat, liksom flera större vägar både i och utanför Landskrona.

14 000 ton bilbatterier brinner. Röken innehåller svaveldioxid och klorider, och är farlig att andas in.

Inledningsvis övervägde polis och räddningstjänst att evakuera människor i området. Eftersom vinden är kraftig från sydväst driver dock den farliga röken bort från stan, och någon evakuering är därför inte nödvändig, enligt brandmästare Tommy Nilsson i Landskrona.

- Men i det område där röken ligger just nu, det vill säga de östra delarna av staden, bör man hålla sig inomhus, säger han till aftonbladet.se.

- Ingen rök är hälsosam, men just det här med bly bör man se upp extra mycket med.

Under kontroll

Vid åttatiden på morgonen brann lagret fortfarande. Branden bedömdes dock vara under kontroll.

Brandmän från flera angränsande orter har ryckt in för att hjälpa till med släckningsarbetet. Man har också skickat efter skumbilar från Malmö.

- Men det är rasrisk inne i byggnaden och vi skickar inte in folk dit, säger Tommy Nilsson.

 Räddningstjänsten har informerat Lunds lasarett om branden. Sjukhuset kan därmed ha beredskap om man får ta emot människor som andats in röken.

Enligt Tommy Nilsson kommer släckningsarbetet förmodligen att pågå under hela förmiddagen.

Därefter återstår arbetet med att sanera området - bland annat måste släckningsvattnet samlas upp så att det inte orsakar miljöskador.

Vad som orsakade branden var på morgonen oklart.

Maria Saving

ARTIKELN HANDLAR OM