Giftig rök från fabriksbrand

Tolv personer till sjukhus - tusentals ton batterier brinner

NYHETER

Ännu på fredagskvällen spreds mer eller mindre giftig rök över delar av Landskrona efter den omfattande branden i ett batterilager hos återvinningsföretaget Boliden Bergsöe. Branden är under kontroll men Räddningstjänsten räknar med att få arbeta hela helgen med släckningen.

Foto: PATRICK PERSSON
Brandmän bekämpar elden vid det 4 000 kvadratmeter stora lagret vid Boliden Bersöe i Landskrona.

Poliser i gasmasker bevakar området där 14 000 ton gamla blybatterier började brinna i natt. Tolv personer har hittills förts till sjukhus.

Nu grävs en stor grop på området för att stoppa stora mängder giftigt släckningsvattnen från att rinna ut i Öresund.

Släckningsvattnet är med all sannolikhet förorenat med svaveldioxid och klorider från den giftiga rök som uppstått vid branden vid återvinningscentralen för gamla bilbatterier.

Enligt informationsbefälet vid räddningstjänsten i Landskrona, Daniel Jönsson, är det en fråga om pest eller kolera om de ska slå ner den ohälsosamma röken eller släppa ut släckningsvattnet i Öresund.

Vid 12.30-tiden idag meddelade räddningsledningen att man beslutat gräva en stor grop inne på området för att kunna återanvända de stora mängder släckningsvatten som går åt.

Kan ta dygn att släcka

Gifterna kommer från plasthöljet runt de 14 000 ton gamla batterier som fanns lagrade i byggnaden då den började brinna. Blyet i batterierna har smält och ligger nu som en stor kaka på fabriksgolvet. Detta kommer företaget senare att kunna återanvända och sälja vidare, meddelar man.

Elden startade vid tretiden i natt på två olika ställen i det 4.000 kvadratmeter stora lagret vid Boliden Bergsöe i södra delen av Landskrona.

Brandorsaken kan vara ett åsknedslag. Närmare 60 brandmän från Landskrona, Helsingborg och Malmö bekämpade elden som var under kontroll först i morse.

Räddningstjänsten hoppas ha slagit ner lågorna till 18-tiden i kväll, men eftersläckningen beräknas ta flera dygn.

Vattenbekämpningen fortsätter och man har nu övergett tanken på skum till släckningen. Om inte branden ger vika måste räddningstjänsten på grund av rasrisken inne i byggnaden försöka få ut de brinnande batterierna med hjälp av schaktmaskiner.

Området kring lagret och flera stora genomfartsvägar spärrades av, liksom varvsområdet där Bolidenfabriken ligger.

"Evakuering behövs inte"

Räddningstjänstens bedömning var på förmiddagen ändå att ingen av de boende i området dit rök och gas spritt sig skulle behova evakueras.

Sammanlagt tolv personer hade vid tiotiden på fredagsmorgonen kontaktat sjukhusen i Helsingborg och Landskrona.

- Det är personer som varit exponerade för röken i ett par timmar och som antingen har haft hosta eller som varit oroliga, säger överläkare Meltem Nystedt vid medicinkliniken i Landskrona till TT.

Samtliga som uppsökt sjukhus har fått behandling med kortison. De flesta har kunnat återvända hem. Kvar på sjukhuset finns en kvinnlig polis som arbetade med räddningsarbetet och två män i 50-årsåldern som befann sig i närheten av branden då den startade.

Deras tillstånd bedöms av läkare som stabilt.

Symptom kan dröja dagar

Giftgaserna kan ge symptom först efter tre dygn, bland annat i form av andningsbesvär. De som har symtom i form av rökhosta eller kraftigare andningsbesvär bör uppsöka vård.

- Även symptomfria personer som under längre tid exponerats för röken, eller de som vistats i kraftig rök under kortare tid, bör kontakta sjukvården.

Enligt Nystedt har gaserna en skarp lukt.

Branden var på förmiddagen under kontroll. En skumenhet från Malmö med tre bilar hade då kommit till Landskrona. Rasrisk hindrade rökdykarna från att ta sig in i byggnaden som är 4.000 kvadratmeter stor.

Polisen åker nu runt i Landskrona och informerar personer som befinner sig ute om den giftiga gasen som innehåller svaveldioxid och klorider, säger brandmästare Tommy Nilsson.

De giftgaser som bildats vid branden i Landskrona kan irritera slemhinnor i ögon och andningsvägar och bland annat orsaka hosta. I höga halter kan inandning av gaserna ge andningsbesvär och tryckkänsla över bröstet.

Caroline Olsson, TT

ARTIKELN HANDLAR OM