Nio av tio unga tvingas bli mambos

Bostadsbristen stoppar många från att flytta hemifrån

NYHETER

Allt fler unga är mambos.

20-23-åringar säger att de vill ha egen bostad och vara självförsörjande.

Ändå bor nästan en tredjedel kvar i föräldrahemmet.

Det är Hyresgästföreningen som undersökt hur många som fyllt 20 år men ännu inte skaffat egen bostad.

I åldersgruppen 20-23 år är andelen mambos 32 procent. År 1997, då en liknande undersökning gjordes, var antalet 25 procent.

Då var det brist på bostäder som stoppade många unga från att lämna föräldrahemmet och skaffa eget bo. Enligt Hyresgästföreningen är bostadsbrist sannolikt orsaken till det ökande antalet mambos även den här gången.

Nio av tio vill flytta

- Nio av tio ungdomar säger att de vill flytta från föräldrarna, säger Sven Bergenstråhle till Sydsvenska Dagbladet.

Han har skrivit rapporten och är själv säker på att det är tillgången på bostäder som gör att allt färre unga skaffar egen bostad.

Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 2.000 personer i åldrarna 20-27 år.

Av hela åldersgruppen säger 59 procent, att de absolut vill flytta hemifrån det närmaste året.

Närmare 30 procent svarar kanske. Och ju äldre man är desto säkrare är man på att vilja ha en egen bostad - 62 procent av de lite äldre vill ha en egen bostad om de hade råd.

Enligt Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman behövs nu sammanlagt 190 000 nya bostäder för att täcka behovet och ge de många unga mambosarna en chans att flytta hemifrån.

Caroline Olsson