Bildts nya jobb: få fred i Sudan

”Det är ett uppdrag jag gett mig själv”

NYHETER

I ett hemlighetsomgärdat uppdrag befinner sig just nu den förre politikern och Balkanmedlaren Carl Bildt i Sudan.

– Jag undersöker förutsättningarna för en fredsprocess mellan regeringssidan i Khartoum och gerillan i södra Sudan, säger Bildt till Aftonbladet.

Foto: ANDREAS LUNDBERG
FREDSDUVAN FLYGER VIDARE Carl Bildt har precis lämnat uppdraget som fredsmäklare på Balkan. Nu kan Aftonbladet avslöja hans nya uppdrag: att skapa fred i Sudan. Bildt har tidigare kritiserats för att bidra till oroligheterna i Sudan då han sitter i styrelsen för oljebolaget Lundin Oil som har verksamhet i landet.

Samtal mellan de två sidorna vore ett sensationellt genombrott. Den arabiska, muslimska, tidvis fundamentalistiska, centralmakten i norr och den svarta, afrikanska, kristna eller anemistiska befolkningen i söder har befunnit sig i lågskaligt krig med varandra sedan mitten av femtiotalet.

Landet är underutvecklat och nästan helt utan kommunikationer. Mellan huvudstaden Khartoum och den självständighetssträvande södern ligger hundratals mil av öken och träskmarker.

”Det finns i alla fall oberoende röster”

Bilden kompliceras av att konflikten inte entydigt är mellan ett nord och ett syd. I huvudstaden finns en mera liberal, sofistikerad, västinriktad opposition mot regeringsmakten. Pressfriheten har ökat något.

– Det finns i alla fall oberoende, kritiska röster, beskriver Bildt det själv.

I söder, där huvuddelen av befolkningen är nomader, finns motsättningar mellan fraktioner, stammar och klaner. Boskapsröveri är en livsform.

I söder finns också olja. Exploatering pågår – bland annat av svenska Lundins Oil, det företag där Bildt har en styrelsepost.

Bildt gör nu sin medlarresa ”på uppdrag av ingen”.

– Det är ett uppdrag jag gett mig själv. Jag är där, säger han till Aftonbladet, för att lukta och lyssna.

Han medger att han bestrider kostnaderna ”med hjälp av det honorar jag uppbär från Lundins”.

Missionen startade i onsdags i Kenyas huvudstad Nairobi, dit Bildt flög från London:

– Oppositionen från södra Sudan har närvaro i Nairobi. Jag sonderar. Ja, kanske finns det förutsättningar för en fredsprocess.

Bildt opererar helt på egen hand. I Khartoum har Sverige inte ens en ambassad. Sveriges ambassadör i Kairo ska vara sidoackrediterad men har ännu inte fått sina agremang i Khartoum godkända.

Enligt sin agenda ska Bildt vara i Khartoum, den exotiska ökenstaden där Vita Nilen och Blå Nilen flyter samman, från i går till på måndag, då han ska flyga till Genève.

Många fruktar en fredsprocess

Fler än Bildt opererar med detta ”mission impossible” att skapa fred i Sudan. Det finns en egyptisk-libysk fredsplan, det finns en annan kenyansk. Nord och syd har nyss sammanträffat i Kairo.

– Genom personliga, diskreta kontakter tänker jag skaffa mig en bättre bild, säger Bildt. Jag nosar själv. Jag ska träffa alla dem som har med en möjlig – eller omöjlig – fredsprocess att göra.

Fredslängtan är inte nödvändigtvis omfattad av alla fraktioner och intressegrupper:

– Många fruktar att det blir en fredsprocess.

Det kan förutsättas att Bildt, tack vare sina efter Balkanåren nära relationer till FN:s generalsekretare Kofi Annan, håller denne informerad.

Över fyra miljoner är på flykt

De flesta lever av jordbruk

Staffan Heimerson