Föräldrar tar internet till hjälp för att dela vårdnaden om sonen

Texter och bilder på åttaåringen läggs ut på en hemsida

NYHETER

En 32-årig man i Spanien och en 26-årig kvinna i Kalifornien ska ta internet till hjälp för att dela vårdnaden om sin son.

Det har en domstol i Denver beslutat.

Paret skildes nyligen. Åttaåttaårige Rafael, som tidigare bodde hos mamma i USA, har nu flyttat med sin pappa till Spanien.

Pojken håller kontakt med mamma i USA i första hand med e-post.

Rafael ska nu långpendla mellan Kalifornien och Spanien och växelvis bo hos mamma och pappa.

Domstolen har beslutat att den förälder som har sonen boende hos sig hålla den andre föräldern underrättad om hur pojken mår och vad han gör genom att lägga ut texter och bilder på en hemsida.

Till att börja med ska pojkens pappa pappa Rafael Gonzalez Hernandez-Mora nu köpa en dator till sin ex-fru Gretel Jex. Dessutom ska han ge henne två års internetabonnemang.

Sedan ska bilder på vad pojken gör i Spanien löpande läggas ut.

När Rafael jr flyttar till mamma har mamma förbundit sig att förse hemsidan med information om livet i Kalifornien.

Paret har även kommit överens om att diskutera via nätet och på så sätt komma överens i gemensamma beslut som berör pojken, till exempel frågor om skolan.

Enligt den advokat som assisterat paret är det allt vanligare att vårdnadstvister i USA löses med hjälp av internet. Speciellt om föräldrarna beslutar sig för att bosätta sig långt ifrån varandra.

- Men det är förstås inte samma sak som att vakna med sitt barn varje morgon och hjälpa dem till skolan och göra läxor eller ge dem en kram, säger advokaten Ron Litvak, uppger Ananova.

Caroline Olsson