Forskare: Myt att det är sämre på små avdelningar

NYHETER

På tio år har över femton BB lagts ner i Sverige.

Socialstyrelsen säger att säkerhet och ekonomi tvingar fram en centralisering.

Ny forskning visar att det är tvärtom.

Bo Lindblom är chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Han säger att det främst är säkerhetsskäl som ligger bakom de senaste tio årens BB-nedläggningar.

Små förlossningsavdelningar har inte de resurser som krävs för att ta hand om för tidigt födda barn.

- Det måste finnas viss kostnadseffektivitet. Det är svårt att på ett rimligt sätt få bemanning till små enheter.

- Barnmorskor räcker inte, det krävs förlossningsläkare och barnläkare för att klara de komplicerade fall som ibland inträffar, säger Bo Lindblom.

Efter en rapport från Socialstyrelsen 1997 rekommenderas landstingen att inte ha BB-avdelningar med färre än 1 000 födslar per år. 40 procent av de 50-tal förlossningskliniker som finns i Sverige hamnar under den gränsen.

"Inte bättre på stora sjukhus"

Karl-Holger Sjöberg, docent och tidigare överläkare i invärtesmedicin, har jämfört förlossningar mellan små och stora sjukhuskommuner.

Hans slutsatser går tvärtemot Socialstyrelsens rekommendationer.

- Bland de tio bästa kommunerna är åtta småkommuner.

- De stora sjukhusen visar inte bättre resultat och de allra största har klart sämre resultat än de mindre sjukhusen, säger Karl-Holger Sjöberg.

Han granskning bygger på den senast tillgängliga förlossningsstatistiken som sträcker sig fram till 1998.

Av de åtta små BB-avdelningarna med bäst resultat har hälften i dag lagts ner, bland annat Ängelholm och Bollnäs - som ligger överst på Sjöbergs lista.

Tobias Brandel