Här håller tjyvarna till

1 av 2
...och här är deras tider
NYHETER

Tre personer greps på bussen till Djurgården

Fem ficktjuvar har gripits i Stockholm inom loppet av en vecka. Annars är det ovanligt att tjuvarna åker fast.

nn Ligorna är skickliga och den drabbade upptäcker oftast stölden i efterhand. Polisens enda chans är att ta tjuven på bar gärning under spaning i de mest drabbade områdena.

nn Senast har Stockholmspolisens civilklädda spanare inriktat sig på stölddrabbade buss 47 mot Djurgården.

Fredag 29 juni. 54-årig man med chilenskt pass grips klockan 13.45 på 47:ans buss mot Djurgården.

Måndag 2 juli. Tre kvinnor, två 28-åringar och en 60-åring, med chilenska pass grips klockan 13.38 på 47:ans buss mot Djurgården.

Onsdag 4 juli. Man med chilenskt pass grips klockan 11.31 av spanande civilklädd polis på 47:ans buss mot Djurgården.