Tillståndet för ormbiten stabilt

NYHETER

MALMÖ

Den skåning som i helgen fick ett bett av sin australiska giftorm var på måndagen på bättringsvägen.

Ormägare bör hålla register över sina giftormar, anser Frank Madsen, chef för Terrariet i Malmös Folkets park.

Tillståndet för den 30-årige Svedalabo som bets av en så kallad bredhövdad orm (Hoplocephalus bungaroides) var tillfredsställande. Mannen flyttades på måndagen från intensiven till en vanlig vårdavdelning, berättade Marcos Gonzalez, narkosläkare på Universitetssjukhuset i Lund. Hur länge mannen måste stanna för vård var dock inte klart.

Giftormen tillhörde 30-åringen som har ett eget terrarium i hemmet.

- Det är i regel ormägaren själv som råkar ut för ormbett, inte andra, säger Frank Madsen på Malmöterrariet. Han anser att varje ormägare bör registrera sina giftormar och kontrollera var motgift finns tillgängligt.

- Vi har skickat in register till sjukhuset på våra ormar och på giftormar som vi vet finns i regionen.

Samtidigt blir det allt fler giftormar i landet. Det beror inte på att importen ökat utan på att fler föder upp egna ormar.

Enligt Rickard Malmström, zoolog i Uppsala och av Jordbruksverket förordnad som sakkunnig på reptiler, har det skett mer än en fördubbling av antalet giftormar i Sverige under de senaste tio åren.

- Det visar hur framgångsrik uppfödningen är eftersom det inte importeras fler giftormar, säger han.

Okänt antal

Hur många giftormar som finns bland uppfödare vet ingen eftersom det oftast är en hobbyverksamhet.

Både Malmström och Madsen anser att det numera huvudsakligen handlar om kunniga personer som sysslar med ormar.

- Antalet ormbett är relativt sett inte alls så stort nu som tidigare, vilket visar att ägarna följer reglerna för hur man ska hantera ormar, konstaterar Malmström.

Eva Hertzman/TT ( )