Säkerheten viktig när Kursk ska bärgas

NYHETER

Går något fel när Kursk bärgas kan världen stå inför en radioaktiv miljökatastrof.

Därför går Norska kriskommittén för atomolyckor i dag igenom all information inför lyftet av den sjunkna atomubåten.

Dykarna väntar nu bara på klartecken.

Det norska dykfartyget Mayo ligger nu på plats över Kursk i Barents hav.

Och dykarna väntar bara på grönt ljus för att kunna gå ner och påbörja arbetet med att såga av bogen, borra hål och fästa lyftkablar.

Men först ska säkerheten noga granskas.

- Innan dykarna går ner till vraket ska alla förhållanden runt ubåten undersökas grundligt, säger Einar Skorgen, informationsansvarig på det norska dykföretaget DSND Subsea till tidningen VG.

Tester visar på normalläge

En obemannad ubåt har i två dagar undersökt havsbotten runt Kursk som en del i förberedelserna.

Ubåten har bland annat mätt den radioaktiva strålningshalten i området runt Kursk för att eventuella radioaktiva läckor ska upptäckas.

- Strålningstesterna har visat att allting är som det ska vara, säger den ryska flottans talesman, kapten Igor Dygalo, till nyhetsbyrån AP.

Det norska dykbolaget har inte satt någon starttid för arbetet.

- Säkerheten för dykarna prioriteras. Därför tar vi all den tid vi behöver på oss för undersöka förhållandena för dykningarna, säger Einar Skorgen.

Regn och höga vågor väntas försvåra förberedelsearbetet i dag.

Håller på till september

Den ryska atomubåten Kursk sjönk den 12 augusti förra året under en övning i Barents hav utanför nordvästra Ryssland.

Alla 118 besättningsmännen ombord omkom.

Den rysk-norska arbetet med att försöka bärga Kursk beräknas pågå till mitten av september.

Inre skrov

Yttre skrov

Kabelpluggarna har armar som fälls ut udner bjälkarna i skrovet.

Specialgjorda pluggar fäster kablarna vid skrovet.

Lyftet kontrolleras av

datamaskiner som

kompenserar för sjögången.

Varje kabel består av 54 ihopvirare stålrep.

26 kranar, som var och en lyfter

900 ton.

Lucka där Kursks manövreringstorn ska få plats att sticka upp.

Kursk lyfts

Hissmekaniken ombord på pråmen kan bara lyfta Kursk några centimeter åt gången. Sedan låses maknismen innan Kursk lyfts upp ytterligare en liten bit. Så fortsätter det i över 100 meter på väg mot ytan.

Kablar fästs i ubåten

Dykarna borrar 26 hål med 70 cm diameter i Kursks skrov. Där fästs lyftkablarna. Dykarna använder sig av höftrycksvattensstrålar med slipmedel i.

Bogen sågas av

Med hjälp av två hydrauliska cylindrar, på vardera 20 meters avstånd från båten, och en speciell sågkedja fäst mellan dessa, ska bogen sågas av.

Markus Lutteman