Kratern på ön kan bli nya energikällan

Stockholmarnas nya ”värmepanna” 1000 meter ner i marken

1 av 4 | Foto: PONTUS TIDEMAN
Idyllisk energikälla? På den lilla ön Midsommar i Björkfjärden, Mälaren, borrar man efter värme. Geologer hoppas hitta en helt ny energikälla där, som kan försörja nästan hela Stockholm.
NYHETER

Sju av tio hushåll i Stockholm kan i framtiden få sin värme från en meteoritkrater i Mälaren.

Nu borrar sig geologer ner i kratern för att undersöka förutsättningarna.

– Det börjar bli spännande, säger Göran Nilsson, som leder borrningen.

När kärnkraften avvecklas och oljan tar slut måste vi hitta nya energikällor. Forskare i hela världen letar efter en lösning.

Kanske finns den i Björkfjärden i Mälaren, söder om Stockholm. Där hoppas geologerna kunna utvinna värme från berggrunden.

Enskilda hus värms upp idag

Enskilda hus kan i dag värmas upp med berg- eller jordvärme. Men ingen har tidigare lyckats utnyttja den underjordiska värmen i någon större skala.

Herbert Henkel, docent vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och hans kollegor har fått en unik idé. Kan den sättas i verket, räknar han med att kunna försörja 70 procent av Stockholms hushåll med värme i hundratals år.

15 grader varmare för varje kilometer

Idén bygger på kunskap som de flesta geologer besitter.

För det första: Att temperaturen ökar med djupet. För varje kilometer ner i underjorden stiger värmen med femton grader.

För det andra: Där meteoriter slagit ned, är berggrunden krossad. Och krossad berggrund släpper i regel genom vatten.

Herbert Henkel såg möjligheterna:

– Vi borde kunna pumpa ner kallt vatten i kratern, låta vattnet värmas upp där nere och sedan pumpa upp det.

Geologen Göran Nilsson leder det första försöket att ta sig ner på en kilometers djup i kratern, på den lilla ön Midsommar, intill Björkö.

Nere på 700 meter

Nu har de snart borrat sig ner på 700 meter. Hålet som meteoritnedslaget åstadkom för 1,2 miljarder år sedan har fyllts av sandsten. Först under sandstenen kan Göran Nilsson se hur berggrunden påverkats av meteoriten.

Kanske släpper den i genom tillräckligt mycket vatten för att idén ska gå i lås. Kanske inte.

Hittills har Statens Energimyndighet har satsat 7,5 miljoner kronor på projektet.

Geologerna och företaget Drillcon räknar med att borra minst två hål till. Om några veckor har de nått ner till det första målet på tusen meter och då ska de börja borra på södra Björkö – på säkert avstånd från vikingastaden Birka.

Johanna Kendel