Ovanligt många bitna av huggormar

NYHETER

Stockholm

Huggormsbetten ser ut att bli ovanligt många i år. Giftinformationscentralen hade i början av juli fått 192 frågor om misstänkta eller säkra huggormsbett - en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

- Jag tror att det till största delen beror på att folk är ute mer när det är varmt och konfronteras med ormarna, säger Mats Höggren, biolog vid Centrum för biologisk mångfald vid Uppsala universitet.

Antalet ormar kan också variera lite från år till år, men det handlar inte om så dramatiska förändringar som för exempelvis getingar.

Exakt hur många människor som i år har blivit bitna av huggormar är osäkert. Alla som drabbats kontaktar antagligen inte sjukvården och ibland gäller flera samtal till Giftinformationscentralen samma person.

- Men jag tror absolut att det är en reell ökning, säger Anna Landgren vid Giftinformationscentralen.

Samtalen om huggormsbett är redan fler än under hela 1996 och 1998 och lika många som 1994.

Ormtätt i skärgård

Många av samtalen kommer från ostkusten. Stockholms skärgård är ett av de områden där det finns mycket huggormar, men ormarna finns ända uppe i Jukkasjärvi.

De flesta som blir bitna har råkat trampa på en huggorm, men varje år blir även några människor bitna när de har försökt att ta upp ormar eller fånga dem. Och såväl huggormar som bett ska tas på allvar.

- Man ska ha respekt för huggormsbett och får inte bagatellisera det, säger Anna Landgren, som uppmanar bitna att söka vård.

Även om dödsfall i dag är mycket sällsynta, kan betten ge allvarliga symtom som medvetslöshet, andningssvårigheter och kramper. Vanligare symtom är yrsel, illamående och kräkningar. Betten kan också ge kvarstående besvär som stelhet, rörelseinskränkning och förändring av känseln.

Fakta: Så gör du om du blir biten

Lisa Blohm/TT