23 länder kan bli kvitt sina skulder

Staffan Heimerson på G8-toppmötet i Genua

NYHETER

GENUA

När G 8:s högdjur i kväll landar här i Genua för att under tre dagar tackla världens politiska, ekonomiska och sociala problem är de ense om vad som står överst på dagordningen: skuldavskrivning för jordens fattiga länder.

Samtidigt strömmar hundratusentals demonstranter och kravallturister till. Överst på handlingsprogrammet har de: skuldavskrivning för jordens fattiga länder.

Fiender både i princip och praktik - men med samma agenda.

Så vad finns det då att bråka om?

Mycket. G 8, säger kritikerna, är så i grunden fel. Varför just de? Varför inte fler länder? Varför så enahanda urval?

G 8 är beteckningen på världens sju viktigaste industriländer med de största ekonomierna: USA, Japan, Tyskland, Italien, Storbritannien, Frankrike och Kanada - samt för sämjans skull Ryssland.

På plats vid förhandlingsbordet i ett antikverat palats i hamnstaden Genuas centrum är därför president Bush, premiärminister Koizumi, förbundskansler Schröder, premiärminister Blair, president Chirac, premiärminister Chretien och president Putin, samtliga valda i god demokratisk ordning.

Väcker förbittring

Men samtidigt är det en personuppsättning som mer än de flesta väcker antiglobalisternas förbittring.

Deras länder svarar för två tredjedelar av världens industriproduktion. Men de rymmer bara 15 procent av jordens befolkning.

Det kan tyckas rimligt att ledarna får komma samman för att diskutera till exempel jordens fattigdom. Denna typ av möte har förekommit varje år ända sedan 1975, då de sju träffades i slottet Rambouillet utanför Paris. Mötena har inte åstadkommit något stort men de har inte heller skapat något ondskefullt.

Det meddelade resultatet - det kommer en kommuniké på söndag eftermiddag - är varje gång förväntat urvattnat, ty det finns en inbördes överenskommelse om att inget får sägas, som undergräver någon av de åttas position på hemmplan.

Ändå ska man inte nedvärdera mötet som ett pseudo- och gala-evenemang. Omgivna av utomordentligt väl förberedda rådgivare och tjänstemän - de kallas sherpas - som lägger fram omfattande utredningsmaterial diskuterar de åtta frågor som billigare läkemedel till tredje världen, bristen på bred utbildning i en rad utvecklingsländer och den nya "digitala klyftan".

I skuggan av IT-bubblan

Resonemangen förs i skuggan av att IT-bubblan just brustit, att USA nio månader i rad gått ner i industriproduktion, att Argentina är bankrutt och kan dra in världen i en ny kris samt att Japan är så trögstartat som ekonomiskt lokomotiv

Det finns för världsledarna, när de samlas i Genua, en ekonomisk nedgång i världen att diskutera - men överst på dagordningen står ändå skuldavskrivningen för länder i tredje världen. Kriterier har ställts upp för hur länderna ska få sina stora skulder till Världsbanken och Internationella valutafonden efterskänkta. Av de 41 länderna på listan har 23 kvalificerat sig.

Mest radikal syn har president George W Bush som i veckan sagt:

- Varför ge lån som ändå inte betalas tillbaka. Låt oss skänka pengarna i stället.

Argument kommer att ges - för och emot - men sannolikt dränks de i oväsendet från demonstrationer och kravaller.

Staffan Heimerson